1. Home
  2. Docs
  3. API xSale
  4. Wykonanie żądania do xSale REST API

Wykonanie żądania do xSale REST API

Większość endpointów API wymaga autoryzacji i uwierzytelnienia. Aby poprawnie wysłać żądanie do API potrzebujemy tokenów „access_token” i „id_token”. Jak wygenerować tokeny [link]. Każdorazowo przy wywołaniu zabezpieczonego endpointa, powinno się wysyłać dwa dodatkowe nagłówki:

Authorization: Bearer {access_token}
x-id-token: {id_token}

Przykładowe wywołanie CURL:

curl -X GET \
--url 'https://api.xsale.ai/me'
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cC...' \
--header 'x-id-token: eyJodHRwczovL2Z1dHVyaXRpLnBsL3VzZXJfbWV0YWRhdGEiO...'

UWAGA! Należy upewnić się, że żądania wysyłane są protokołem HTTPS. W przypadku niektórych bibliotek, wysłanie żądania pod HTTP może skutkować automatycznym przekierowaniem na HTTPS bez ponownego załączenia nagłówków.

Parametr {organizationName} w URL

Nazwę organizacji prześle nasz konsultant wraz z pozostałymi danymi potrzebnymi do integracji z xSale REST API.
Można także odpytać endpoint https://api.xsale.ai/me, który zwróci informacje o użytkowniku dla którego wygenerowany jest token.
Przykładowe dane zwrócone przez endpoint https://api.xsale.ai/me

{
"Id": 1,
"Name": "Lorem Ipsum",
"Nickname": "loremipsum",
"Email": "loremipsum@futuriti.pl",
"EmailVerified": true,
"Organizations": [
{
"Id": 1,
"ShortName": "Futuriti",
"Name": "Futuriti_bb7b2a13-84e7-4261-8550-0250op0f9b55"
}
]
}

{organizationName} odpowiada polu „Name” w węźle „Organizations”