1. Home
  2. Docs
  3. B2B
  4. Dostosowywanie platformy B2B
  5. Elementy menu

Elementy menu

System xSale umożliwia dowolną edycję elementów menu platformy B2B.

Standardowo w menu znajdują się takie elementy jak:

  • Towary
  • Zamówienia
  • Reklamacje
  • Powiadomienia
  • Moje limity
  • Rozliczenia.

Zarządzać elementami menu można z poziomu xSale w sekcji CMS –> Elementy menu.

Tutaj możesz edytować każdy z elementów, zmieniać im nazwy oraz ustawiać według własnej kolejności.

Za pomocą przycisku +Dodaj możesz dodawać nowe elementy do menu takie jak np. Regulamin z odnośnikiem do stron statycznych.

Możliwości konfiguracji jest wiele, każda nowo dodana część może na przykład zawierać swoje podmenu.