1. Home
 2. Docs
 3. B2B
 4. Zarządzanie produktami i ofertami
 5. Filtry w B2B

Filtry w B2B

Za pomocą odpowiednio zdefiniowanych parametrów w xSale można dodawać filtry na kategoriach produktów w B2B.

Przykład
Na kategorii Artykuły papiernicze w B2B dodamy filtr Kolor.

 • Wchodzimy w menu Konfiguracja –> Asortyment –> Parametry. Na liście parametrów odnajdujemy parametr, który chcemy zastosować jako filtr w B2B, w naszym przykładzie będzie to Kolor. Jeżeli parametru nie ma na liście należy go dodać i przypisać do właściwej kategorii B2B. Następnie wybieramy przycisk Edycja obok parametru Kolor.
 • Edytując parametr ustawiamy jego Typ, może to być np. check-box.
  Jeżeli wcześniej parametr był typu tekst a został zamieniony na check-box, to po zapisaniu parametr ten zostanie automatycznie przekonwertowany na nowy typ na ofertach. Czyli np. produkty z uzupełnionym parametrem typu tekst zostaną zaktualizowane na check-box.
 • Zaznaczamy opcję Generuj filtr w B2B
 • Wskazujemy w jakich grupach filtr będzie dostępny, można wskazać kilka grup poprzez wielokrotne zaznaczenie (CTRL + kliknięcie).
  W naszym przykładzie wskazujemy grupę Artykuły papiernicze.
 • W części Opcja wielowartościowa można przypisać wartości parametru, które będzie można przypisać do produktu na ofercie B2B i po których będzie można filtrować.

 • Aby zakończyć edycję parametry klikamy Zapisz.

W ten sposób zdefiniowany parametr można później uzupełniać na ofertach w xSale, co da możliwość filtrowania produktów według tego parametru w platformie B2B.