Platformy i sklepy internetowe

  1. Home
  2. Docs
  3. Platformy i sklepy internetowe
  4. Allegro
  5. Konfiguracja
  6. Automatyczne wystawianie aukcji Allegro

Automatyczne wystawianie aukcji Allegro

Istnieje możliwość zautomatyzowania procesu wystawiania aukcji Allegro w oparciu o parametry i grupy na towarze w ERP. Jeśli system wykryje, że na towarze jest odpowiednia grupa, uwzględniona w mapowaniach to utworzy aukcję.

Proces jest dostępny dla kont xSale oraz xSale B2B.

Żeby proces prawidłowo funkcjonował po stronie klienta konieczne jest wykonanie kilku czynności:

1. Na towarze w ERP muszą być wypełnione odpowiednie parametry wymagane przez Allegro oraz grupy.

2 Poprosić obsługę xSale o włączenie procesu automatycznego tworzenia ofert i wskazanie kont Allegro.

3. Upewnić się czy włączone jest pobieranie grup i parametrów z ERP. W Konfiguracja -> Ogólne -> Integracje. Edytujemy integrację z ERP. Następnie na dole strony dajemy „Zapisz i przejdź do instalatora. Zmianę dokonujemy w drugim kroku. Zaznaczamy flagi:
– Czy pobierać grupy ?
– Czy pobierać parametry ?
Następnie przechodzimy przez cały instalator i na końcu zapisujemy

3. Wykonać mapowanie grup między Allegro a ERP. Link do pomocy: Link

4 Wykonać mapowanie parametrów i wartości. Link do pomocy: Link

5. Stworzyć domyślny szablon Allegro. Link do pomocy: Link


Utworzone w ten sposób oferty będą domyślnie nieaktywne. Można je aktywować zbiorczo przez operacje seryjne na ofertach. Link do pomocy: Link