Platformy i sklepy internetowe

 1. Home
 2. Docs
 3. Platformy i sklepy internetowe
 4. Allegro
 5. Konfiguracja
 6. Konfiguracja integracji z Allegro

Konfiguracja integracji z Allegro

Integracja z kontem Allegro umożliwia wystawianie nowych aukcji z poziomu xSale oraz import zamówień z Allegro do systemu ERP poprzez xSale.

 

 

 

Poniżej znajduje się instrukcja w jaki sposób dodać integrację z Allegro.
Aby dodać integrację z kontem Allegro wchodzimy w zakładkę Konfiguracja –> Integracje i klikamy przycisk +Dodaj integrację i wybieramy WorkerShopErpIntegration – Allegro.

Po wybraniu integracji z Allegro przechodzimy do kolejnego okna w którym należy uzupełnić formularz i podać wymagane informacje.

 1. Nazwa – możemy podać dowolną nazwę, ale najlepiej użyć przedrostka Allegro np. Allegro_nazwa konta. Warto pamiętać, że po zapisie nie ma już możliwości edycji tego pola.
 2. Język – ustawiamy domyślny język integracji. W xSale każda integracja może mieć przypisany swój język, wtedy jedną ofertę można wystawić na kilku kanałach sprzedaży.
 3. Domyślny zestaw parametrów – w tym miejscu możemy przypisać do kanału sprzedaży domyślny zestaw parametrów. Więcej informacji o zestawie parametrów i instrukcja jak go dodać znajduje się tutaj.
 4. Typ ceny – przypisujemy domyślny typ ceny dla integracji z Allegro.
 5. Typ ceny źródłowej – w integracji z Allegro to pole nie jest obowiązkowe pozostawiamy z ustawieniami domyślnymi.
 6. Ceny brutto – pozostawiamy domyślnie.
 7. Eksportuj dokumenty na magazyn – podajemy nazwę magazynu, na który xSale będzie wczytywał zamówienia z integracji Allegro. Więcej o tej funkcji można przeczytać tutaj.
 8. Domyślna seria dokumentu w ERP – podajmy serię dokumentu w ERP jaką xSale ustawi na zamówieniu z integracji Allegro. Więcej o tej funkcji można przeczytać tutaj.
 9. Nazwa domyślnego statusu w xSale, na który mają być importowane zamówienia – wpisujemy nazwę statusu na który będą importowane zamówienia z Allegro. Domyślnie ustawiamy status „Nowe”, powodujący, że zamówienia będą się automatycznie wczytywać do ERP.
 10. Nazwa domyślnego statusu w xSale, na który mają być importowane płatności – podajemy status na który będą importowane płatności. Podobnie jak przy zamówieniach, domyślny status to „Nowe”, dzięki czemu płatności będą się automatycznie wczytywać do ERP.
 11. Nie wysyłaj pozycji „Transport” z ceną 0 przy eksporcie zamówienia z xSale – zaznaczamy tą opcję jeżeli nie chcemy wczytywać na zamówienie w ERP pozycji zawierającej koszty transportu.
 12. Skórka – w tym polu ustawiamy domyślną skórkę dla integracji z Allegro jeżeli będziemy korzystać z szablonu opisów aukcji. Więcej o skórkach można znaleźć tutaj.
 13. Pobieraj stany z magazynów – zaznaczamy z których magazynów mają być pobierane stany magazynowe podczas wystawiania ofert. Możemy wybrać kilka magazynów. Brak wyboru oznacza, że będzie wysyłana suma stanów ze wszystkich magazynów w xSale.
 14. Ograniczaj wysyłany stan magazynowy – zaznaczamy pole jeżeli chcemy ograniczać wysyłany stan magazynowy do określonej liczby sztuk. Więcej na temat tej opcji można przeczytać tutaj.
 15. Marże (procentowa, kwotowa, zaokrąglenie, offset) – domyślnie podpowiadają się wartości 0,00, ale można podać inne wartości które będą podpowiadały się na ofertach.
 16. Włączone – zaznaczamy aby aktywować integrację.

Po uzupełnieniu wymaganych danych i włączeniu aktywności integracji i klikamy przycisk Zapisz i przejdź do instalatora.

Kolejny etap konfiguracji, to instalator składający się z kilku kroków. Na każdym kroku pojawia się instrukcja podpowiadająca co należy uzupełnić.

Krok 1. Dane konta Allegro

Podajemy dane do logowania do konta Allegro i klikamy Autoryzuj.

Po kliknięciu w przeglądarce otworzy się nowe okno z logowaniem do konta Allegro. Jeśli okno się nie pojawiło, sprawdź czy przeglądarka nie zablokowała wyskakującego okienka.

Krok 2. Autoryzacja konta

W nowo otwartym oknie należy zalogować się do konta Allegro i postępując zgodnie z instrukcją zarejestrować aplikację.

Krok 3. Ustawienia sklepu

Tutaj ustawiamy czy xSale ma synchronizować grupy i parametry z Allegro oraz czy mają być pobierane płatności i zamówienia.

Krok 4. Mapowanie płatności

Nazwy metod płatności na Allegro mogą różnić się od nazw w Twoim systemie ERP. Aby zapewnić spójność między metodami płatności udostępniamy możliwość przemapowania (przetłumaczenia) ich poprzez przypisanie odpowiedników metod płatności Allegro do metod płatności z ERP.

Dla przykładu forma płatności w Allegro to „PAYU” a w ERP odpowiednikiem jej będzie „przelew elektroniczny”. W takim wypadku mapujemy te dwie formy płatności według poniższego opisu.

Jeżeli dla danej płatności przewidujemy wczytanie do systemu ERP, to należy podać rejestr na jaki ma zostać wczytana i typ operacji kasowo – bankowej.
W kolumnie Sklep podajemy dokładną nazwę płatności jaką zwraca Allegro na zamówieniach. Czyli wybieramy z poniższej listy:
– CASH_ON_DELIVERY
– PAYU
– P24
– EXTENDED_TERM
W kolumnie ERP podajemy odpowiednik płatności (nazwa) w ERP, a w kolumnie Rejestr;Operacja nazwę rejestru i typ operacji kasowo-bankowej na jaki płatność ma zostać wczytana np. PAYU;KP
W sytuacji gdy PAYU i P24 mają zostać wczytane na tą samą formę płatności w ERP nie trzeba uzupełniać mapowania dla każdej z nich. Symbolem „*” można zastąpić wszystkie płatności, które nie są ujęte w mapowaniu.
Poniżej przykład uzupełnionego mapowania.

Krok 5. Mapowanie dostaw

Podobnie jak przy metodach płatności, metody dostawy również mogą się różnić w nazewnictwie w Allegro i systemie ERP. Analogicznie jak przy metodach płatności przy tym kroku ustawisz tłumaczenia nazw z Allegro na te w Twoim systemie ERP.

Tutaj możemy ustawić mapowanie wszystkich form dostawy dostępnych na aukcjach na wartość atrybutu Dostawa, który pojawi się na zamówieniu po wczytaniu do ERP a także na kod usługi transportowej zawierającej koszt wysyłki. W kolumnie Sklep należy podać formę dostawy z Allegro, pamiętając o tym, że nazwa musi być dokładnie taka jak w Allegro.
Pełna lista metod dostawy zwracanych przez Allegro znajduje się w tym miejscu. W mapowaniu należy podać tylko te, które są dostępne na aukcjach.

Kolejna kolumna ERP powinna zawierać wartość atrybutu Dostawa. W ostatniej kolumnie Transport wpisujemy kod usługi transportowej, który ma pojawić się jako osobna pozycja na zamówieniu z kosztem wysyłki.

Należy pamiętać, aby każdy sposób dostawy podany w kolumnie ERP miał swój odpowiednik na liście Sposobów dostawy (Konfiguracja -> Sposoby dostawy).

Krok 6. Mapowanie statusów

W tym miejscu jest możliwość dodania mapowania, dzięki któremu xSale ustawi status zamówienia na Allegro, na podstawie statusu zamówienia w xSale. Dzięki temu klient kupujący zna na bieżąco status swojego zamówienia a operator xSale nie traci czasu na ręczną edycję.
W jednej z kolumn „Sklep” wybieramy z listy status Allegro oraz w kolumnie ERP wybieramy z listy jego odpowiednik w xSale. W efekcie końcowym np. wygenerowaniu faktury w ERP, status w xSale zmieni się na „Zrealizowane” oraz xSale zmieni status na Allegro na „Sent – wysłane”.

Możliwe statusy do wybrania po stronie Allegro:
– PROCESSING
– READY_FOR_SHIPMENT
– SENT
– CANCELLED

Przykładowa konfiguracja:

Na ostatnim kroku instalatora klikamy Zapisz i integracja zostaje dodana.

Po poprawnym ustawieniu konfiguracji powinien rozpocząć się import grup i parametrów z Allegro. Import grup i parametrów może potrwać od kilku do kilkunastu godzin. Zaimportowane grupy i parametry będą pojawiać się w dedykowanych dla nich sekcjach. Wystawianie ofert na Allegro będzie można zacząć dopiero po zakończeniu pobierania parametrów i grup.

Gdy zakończysz już konfigurację integracji na liście integracji przy Allegro pojawi się działanie „Konfiguracja Rest-API”. Kliknięcie w ten przycisk umożliwi Ci np. szybką zmianę hasła do integracji z Allegro:


Jeśli parametry i grupy są już pobrane możesz przejść do wystawiania nowych ofert lub do importu ofert z Allegro do xSale.