Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Comarch ERP Optima
  5. Konfiguracja
  6. Webservice – pobieranie cen i stanów magazynowych Comarch ERP Optima

Webservice – pobieranie cen i stanów magazynowych Comarch ERP Optima

Konfiguracja pobierania towarów z Comarch ERP Optima znajduje się w Webservice na zakładce Konfiguracja.

  • W części Towary w polu Lista magazynów zaznaczamy z jakich magazynów xSale będzie pobierał stan.
  • W polu Eksportuj towary z grupy możemy ograniczyć pobieranie produktów do jednej grupy
  • Jeżeli chcemy zaimportować zdjęcia produktów do xSale należy zaznaczyć opcję Zdjęcia towarów nie wymagają atrybutów.
  • Na zakładce Towary ceny można zaznaczyć jakie typy cen mają zostać zaimportowane do xSale.

Po każdej zmianie wprowadzonej w konfiguracji należy zrestartować Webservice i w zależności od wprowadzonych zmian włączyć re synchronizację towarów, cen lub stanów magazynowych.

Dostęp do funkcji re synchronizacji towarów, cen, stanów magazynowych znajduje się bezpośrednio w xSale na stronie konfiguracji integracji z systemem ERP. W celu włączenia wymagane jest zgłoszenie na helpdesk xSale.