Współpraca z systemami ERP i WMS

 1. Home
 2. Docs
 3. Współpraca z systemami ERP i WMS
 4. Comarch ERP Optima
 5. Opis integracji
 6. Techniczny opis integracji z Comarch ERP Optima

Techniczny opis integracji z Comarch ERP Optima

Szukasz API do Comarch Optima? Zobacz tutaj

Wymagania:

 • Konto Windows z uprawnieniami administratora.
 • Konto Windows musi posiadać dostęp do dodawania wpisów do Harmonogramu zadań.
 • Konto Windows musi mieć możliwość uruchomienia zadania w harmonogramie zadań.
 • Aplikacja działa w harmonogramie ponieważ API Comarch nie zapewnia bezbłędnego działania jako usługa.
 • Aplikacja komunikuje się po protokole HTTPS (można użyć własnego certyfikatu).
 • Port wskazany w konfiguracji musi być otwarty na nasze IP.
 • Webservice instalowany jest na serwerze, na którym zainstalowany jest system ERP.
 • Użytkownik SQL na którym działa aplikacja powinien posiadać minimum uprawnienia w roli CDN i CDNRaport na bazie firmowej i konfiguracyjnej. Na dole strony prezentujemy jak można nadać odpowiednie uprawnienia. 
 • Wymagana wersja serwera SQL: SQL Server 2012 (11.x) lub wyższa.

Zmiany pod bazą danych wprowadzane podczas intalacji:

Uwaga: Na czas instalacji użytkownik SQL powinien posiadać uprawnienia które zezwalają na wprowadzenie następujących zmian na bazie.

dodanie funkcji:

 • [CDN].[ALPOL_GetDocumentByShipmentWaybill] 
 • [CDN].[ALPOL_GetSalesDocumentIdByDocumentId]
 • [CDN].[ALPOL_fnTwrGrupyAtomStore]
 • [CDN].[ALPOL_GetBaseSalesStocks]
 • [CDN].[ALPOL_GetRecipeQuantity]
 • [CDN].[ALPOL_GetRecipeQuantityInt]

Obiekty do których użytkownik SQL musi mieć dostęp modyfikacji:

  • [CDN].[TraNag] (tylko „TrN_NrListuPrzewozowego” – brak możliwości zmiany poprzez „CDN API”)
  • [CDN].[DefAtrybuty] (ze względów wydajnościowych)
  • [CDN].[DokAtrybuty] (ze względów wydajnościowych)

Obiekty do których użytkownik SQL musi mieć dostęp odczytu:

 • CDN.TwrGrupy
 • CDN.Grupy
 • CDN.TraNag
 • CDN.TraElem
 • CDN.DokAtrybuty
 • CDN.TraNagRelacje
 • CDN.Powiazania
 • CDN.WdrPodlaczeniaZestawow
 • CDN.WdrPodlaczeniaWydrukow
 • CDN.Wydruki
 • CDN.WdrZestawy
 • CDN.DefAtrybuty
 • CDN.TwrGrupyView
 • CDN.DefCeny
 • CDN.Magazyny
 • CDN.DaneBinarneLinki
 • CDN.TwrAtrybuty
 • CDN.zamienniki
 • CDN.towary
 • CDN.twrkarty
 • CDN.TwrGrupaPelnaNazwa(g.TwG_GrONumer)
 • CDN.TwrJMZ
 • CDN.ZstPromocje
 • CDN.AtrybutyKlasy
 • CDN.TwrPromocje
 • CDN.Atrybuty
 • CDN.KntPromocje
 • CDN.KntGrupy
 • CDN.PrmKarty
 • CDN.FrsPromocje
 • CDN.FrmStruktura
 • CDN.AtrybutyHist
 • CDN.TwrGrupyDom
 • CDN.TwrIlosci
 • CDN.ProdReceptury
 • CDN.ProdSkladniki
 • CDN.ALPOL_IntList
 • CDN.ALPOL_GetRecipeQuantityInt()
 • CDN.ALPOL_GetRecipeQuantity()
 • CDN.Producenci
 • CDN.ALPOL_fnTwrGrupyAtomStore()
 • CDN.TwrCeny
 • CDN.DaneKadMod
 • CDN.DokRelacje
 • CDN.Kontrahenci
 • CDN.FromClarionDate
 • CDN.KntAtrybuty
 • CDN.SchematPlatnosci
 • CDN.BnkNazwy
 • CDN.DokAtrybuty
 • CDN.KntOsoby
 • CDN.PracEtaty
 • CDN.Operatorzy
 • CDN.BnkZdarzenia
 • CDN.DokNagPliki
 • CDN.DaneBinarne
 • CDN.StanowiskaKomp
 • CDN.FormyPlatnosci
 • CDN.Zamienniki
 • CDN.Powiazania
 • CDN.TypDokumentu(TrN_TypDokumentu)
 • CDN.BnkZapisy
 • CDN.BnkRozRelacje
 • CDN.BnkRozKwoty
 • CDN.DokDefinicje
 • CDN.ALPOL_GetDocumentByShipmentWaybill ()
 • CDN.ALPOL_GetSalesDocumentIdByDocumentId ()
 • CDN.Kategorie
 • CDN.PodmiotyView
 • CDN.KntOsoby
 • CDN.PracKod
 • CDN.Rabaty

Sposób pracy integracji z Comarch ERP Optima:

 • obiekty do systemu Comarch ERP Optima są wprowadzane poprzez CDN API
 • integracja dodaje do systemu:
  • Towary
  • Kontrahenci
  • Adresy
  • Definicje atrybutów
  • Atrybuty
  • Płatności
  • Rezerwacje odbiorcy
  • Inne dokumenty handlowe
  • Inne dokumenty magazynowe
 • Synchronizacja obiektów jest przeprowadzona na podstawie daty ostatniej modyfikacji. Wyjątkiem są stany magazynowe które są synchronizowane na podstawie change-logów.
 • Synchronizacja towarów i wszystkich powiązanych elementów jest realizowana po kodzie.

Lokalizacja instalacji: \!Futuriti_Programy\Futuriti Webservice Optima

Lokalizacja backupu: \!Futuriti_Backup

Wymagania minimalne serwera:

 • Takie same jak wymagania aktualnie zainstalowanej wersji Comarch ERP Optima, natomiast ze względu na skalę działania wymagania dotyczące zasobów mogą być wielokrotnie wyższe.

Przykładowy skrypt nadający uprawnienia w roli CDN i CDNRaport na bazie firmowej i konfiguracyjnej.

USE [CDN_Futuriti_2021_4]ALTER ROLE [CDN] ADD MEMBER [WebserviceOptima];
ALTER ROLE [CDNRaport] ADD MEMBER [WebserviceOptima];


USE [CDN_KNF_Konfiguracja_2021_4]ALTER ROLE [CDN] ADD MEMBER [WebserviceOptima];
ALTER ROLE [CDNRaport] ADD MEMBER [WebserviceOptima];

Można nadać też wyższe uprawnienia.

Uprawnienia można nadać lub zweryfikować także z poziomu SQL Management Studio. Wybrać bazę/zakładka security/na użytkowniku Properties/Membership: