Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Comarch ERP XL
  5. Konfiguracja
  6. Import ZS do xSale

Import ZS do xSale

Istnieje możliwość importowania dokumentów ZS z ERP do xSale np. w celu późniejszego procesowania ich przez xSale.

Aby pobierać ZS z ERP do xSale należy ustawić to na edycji integracji z ERP w xSale (Edycja integracji > Krok 2) zaznaczając flagę „Czy synchronizować zamówienia?”.

Zamówienie, które zostało przesłane do ERP przez xSale nie zostanie ponownie pobrane i system rozpozna je po atrybucie „Plik XML” który dodaje xSale do każdego przesłanego przez niego zamówienia. Jeśli na ZS nie będzie takiego atrybutu to dokument ZS zostanie zaimportowany do xSale a następnie xSale nada mu taki atrybut jako oznaczenie, że zamówienie zostało już pobrane.