Współpraca z systemami ERP i WMS

 1. Home
 2. Docs
 3. Współpraca z systemami ERP i WMS
 4. Comarch ERP XL
 5. Opis integracji
 6. Techniczny opis integracji z Comarch ERP XL

Techniczny opis integracji z Comarch ERP XL

Szukasz API do Comarch XL? Zobacz tutaj

Wymagania:

 • Konto Windows z uprawnieniami administratora.
 • Konto Windows musi posiadać dostęp do dodawania wpisów do Harmonogramu zadań.
 • Konto Windows musi mieć możliwość uruchomienia zadania w harmonogramie zadań.
 • Aplikacja działa w harmonogramie ponieważ API Comarch nie zapewnia bezbłędnego działania jako usługa.
 • Aplikacja komunikuje się po protokole HTTPS (można użyć własnego certyfikatu).
 • Port wskazany w konfiguracji musi być otwarty na nasze IP.
 • Webservice instalowany jest na serwerze, na którym zainstalowany jest system ERP.
 • Do działania wymagana jest wolna licencja na Comarch ERP XL.
 • Użytkownik SQL na którym działa aplikacja powinien posiadać minimum uprawnienia w roli cdnKNF, cdRaport i db_owner.

Zmiany pod bazą danych wprowadzane podczas instalacji:

 • dodanie tabeli:
  • [CDN].[ALPOL_ArticleStock]
  • [CDN].[ALPOL_SyncObjectsTypes]
  • [CDN].[ALPOL_SyncObjectsVersion]
  • [CDN].[ALPOL_SyncObjects]
 • dodanie funkcji:
  • [CDN].[ALPOL_GetDocumentByShipmentWaybillERP]
  • [CDN].[ALPOL_GetDocumentByShipmentWaybill]
  • [CDN].[ALPOL_GetSalesDocumentIdByDocumentId]
  • AlpolWF.SplitString
  • AlpolWF.SplitStringIndex
  • AlpolWF.GetStockQuantityWithReservation
 • Inne skrypty i operacje wykonywane na bazie:
  • ALTER DATABASE [@DatabaseName] set change_tracking = on (change_retention = 5 days, auto_cleanup = on)
  • ALTER TABLE [CDN].[TwrZasoby] ENABLE CHANGE_TRACKING WITH (TRACK_COLUMNS_UPDATED = ON)
  • ALTER TABLE [CDN].[Rezerwacje] ENABLE CHANGE_TRACKING WITH (TRACK_COLUMNS_UPDATED = ON)
  • CREATE SCHEMA [AlpolWF]

Obiekty do których użytkownik SQL musi mieć dostęp modyfikacji:

 • [CDN].[ZamNag]

Sposób pracy integracji z Comarch ERP XL:

 • obiekty do systemu Comarch ERP XL są wprowadzane poprzez CDN API
 • integracja dodaje do systemu:
  • Towary
  • Kontrahenci
  • Adresy
  • Definicje atrybutów
  • Atrybuty
  • Płatności
  • Zamówienia
  • Inne dokumenty handlowe
  • Inne dokumenty magazynowe
 • Synchronizacja obiektów jest przeprowadzona na podstawie daty ostatniej modyfikacji. Wyjątkiem są stany magazynowe które są synchronizowane na podstawie change-logów.
 • Synchronizacja towarów i wszystkich powiązanych elementów jest realizowana po kodzie.

Lokalizacja instalacji: \!Futuriti_Programy\Futuriti Webservice XL

Lokalizacja backupu: \!Futuriti_Backup

Wymagania minimalne serwera: 

 • Takie same jak wymagania aktualnie zainstalowanej wersji Comarch ERP XL, natomiast ze względu na skalę działania wymagania dotyczące zasobów mogą być wielokrotnie wyższe.
 • Serwer powinien pracować nieprzerwanie. Wyłączenie serwera „na noc” może powodować problemy z synchronizacją.