1. Dokumentacja
 2. Współpraca z ERP
 3. Comarch ERP XL
 4. Zakres wymienianych danych

Zakres wymienianych danych

Zakres danych przesyłanych z Comarch ERP XL do xSale:

 • Karty towarowe (według grup ustalonych w konfiguracji)
  • Stany magazynowe (według magazynów ustalonych w konfiguracji)
  • Ceny (według typów cen ustawionych w konfiguracji)
  • Opis
  • Zdjęcia
   • Przy pobieraniu zdjęcia analizujemy zawartość zdjęcia i na tej podstawie generujemy specjalny numer. Gdy dodamy dwa takie same zdjęcia to numery będą takie same i pobierzemy tylko jedno zdjęcie. Dwa zdjęcia uważamy za takie same jeżeli mają takie same „zawartości”.
   • Ilość importowanych zdjęć na jednej karcie towaru jest limitowana do 20.
 • Kontrahenci (według grupy określonej w konfiguracji)
 • Opcjonalnie możliwe jest przesyłanie dokumentów ZS z XL do xSale np. w celu późniejszego procesowania ich przez xSale. Szczegóły w tym miejscu.

Ogólny zakres danych przesyłanych z xSale do Comarch ERP XL:

 • Zamówienia
 • Płatności
 • Kontrahenci
 • Karty towarowe
  • Uwaga: Nie jest zalecana zmiana kodów towarów w ERP ponieważ synchronizacja odbywa się po kodzie towaru.
   Zmiana kodu towaru powoduje:
   – utworzenie nowej karty towarowej w xSale, na której bez wymuszenia synchronizacji nie pobiorą się stany i ceny
   – brak synchronizacji poprzedniego kodu
   – konieczność zmiany kodu na utworzonych wcześniej ofertach.

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z xSale do Comarch ERP XL:

Zamówienia z xSale są przekazywane do Comarch XL jako „Zamówienie sprzedaży”. Poniżej opisujemy sposób i zakres przesyłanych pól.

Tabela zawiera odpowiedniki pól z xSale i XL wraz z nazwami tych pól w danych systemach oraz numer pola, którym oznaczone jest ono na zrzutach w galerii znajdujących się pod tabelą.

Obszar xSalePole xSalenrObszar XLPole XLnrUwagi
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaId1Edycja Zamówienia sprzedaży > AtrybutyAtrybut36
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaFGUID2Edycja Zamówienia sprzedaży > AtrybutyAtrybut36
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaData zakupu3Edycja Zamówienia sprzedaży > NagłówekWystawienia34
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaIntegracja4Edycja Zamówienia sprzedaży > AtrybutyAtrybut36
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaZewnętrzny nr zamówienia5Edycja Zamówienia sprzedaży > NagłówekU kontrahenta37
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaMiejsce powstawania kosztów6Edycja Zamówienia sprzedaży > AtrybutyAtrybut36Atrybut związany jest z integracją xSale B2B
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaZamawiający7Edycja Zamówienia sprzedaży > AtrybutyAtrybut36Atrybut związany jest z integracją xSale B2B
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaDostawa8Edycja Zamówienia sprzedaży > OgólneSposób dostawy3
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaPłatność10Edycja Zamówienia sprzedaży > OgólnePłatność4
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaDokument liczony od brutto11Edycja Zamówienia sprzedaży > NagłówekVat od33
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaRodzaj faktury12Edycja Zamówienia sprzedaży > AtrybutyAtrybut36
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaUwagi13Edycja Zamówienia sprzedaży > NagłówekOpis35
Kontrahenci> Edycja kontrahentaKodEdycja Zamówienia sprzedaży > OgólneKontrahent1Pole „Kod” z edycji kontrahenta w xSale = akronimowi kontrahenta z zamówienia xSale tj. to właśnie pole wysyłane jest do ERP jako akronim. Szczegółowy opis.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaNazwa14Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentNazwa24Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaNazwa 215Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentNazwa24Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaNazwa 316Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentNazwa24Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaNIP17Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentNIP/Pesel25
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaTelefon18Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentTelefon 131
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaE-mail20Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentMail32
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaMiasto21Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentAdres28
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaUlica22Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentUlica30Pole „Ulica” jest łączone z polem „Nr ulicy”. Jeśli długość złączonych pól jest większa niż 30 znaków to część po 30 znaku jest przepisywana do pola „Ulica 2”
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaNumer ulicy23Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentUlica30W zależności od integracji „nr domu” i „nr lokalu” doklejane są do pola „Ulica”. W takim wypadku skoro nr domu i lokalu znajdują się w jednym polu wraz z ulicą (np. „Szewska 12/2”) to pola „nr domu” i „nr lokalu” zostaną nadpisane pustymi danymi w ERP (aby uniknąć wpisu „Szewska 12/2 12/2”
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaKod pocztowy24Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentAdres29
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaKraj25Edycja Zamówienia sprzedaży > OgólneKraj przezn.2
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyNazwa26Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentNazwa12Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyNazwa 227Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentNazwa12Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyNazwa 328Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentNazwa12Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyNIP29Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentNIP/Pesel13
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyTelefon30Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentTelefon 120
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyE-mail32Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentMail21
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyMiasto33Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentAdres17
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyUlica34Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentUlica19Pole „Ulica” jest łączone z polem „Nr ulicy”. Jeśli długość złączonych pól jest większa niż 30 znaków to część po 30 znaku jest przepisywana do pola „Ulica 2”
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyNumer ulicy35Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentUlica19W zależności od integracji „nr domu” i „nr lokalu” doklejane są do pola „Ulica”. W takim wypadku jeśli nr domu i lokalu znajdują się w jednym polu wraz z ulicą (np. „Szewska 12/2”) to pola „nr domu” i „nr lokalu” zostaną nadpisane pustymi danymi w ERP (aby uniknąć wpisu „Szewska 12/2 12/2”
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyKod pocztowy36Edycja Zamówienia sprzedaży > KontrahentAdres18
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyKraj37Edycja Zamówienia sprzedaży > OgólneKraj przezn.2
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówieniaNazwa38Edycja Zamówienia sprzedaży > OgólneNazwa10
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówieniaKod39Edycja Zamówienia sprzedaży > OgólneTowar5
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówieniaNetto40Edycja Zamówienia sprzedaży > OgólneCena netto8
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówieniaBrutto41Edycja Zamówienia sprzedaży > OgólneCena brutto9
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówieniaIlość42Edycja Zamówienia sprzedaży > OgólneIlość6
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówieniaJednostka43Edycja Zamówienia sprzedaży > OgólneJm.7

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z Comarch ERP XL do xSale:

Obszar xSalePole xSalenrObszar Comarch XLPole Comarch XLnrUwagi
Towary > Edytuj towarNazwa1Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne Nazwa1
Towary > Edytuj towarKod2Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne Kod2
Towary > Edytuj towarKod EAN3Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne EAN3
Towary > Edytuj towarKod ERP4Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne Kod2
Towary > Edytuj towarRodzaj5Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne Typ5
Towary > Edytuj towarOpis 6Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Opisy i tłumaczeniaOpis6
Towary > Edytuj towarCena domyślna7Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne Rodzaj ceny7Wartość ceny domyślnej jest pobierana z wartości ceny ustawionej jako domyślna w konfiguracji Webservice
Towary > Edytuj towarJednostka główna8Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > Jednostki i kodyJednostka podstawowa8
Towary > Edytuj towarVAT9Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne Stawka VAT sprz.9
Towary > Edytuj towarArchiwalny10Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne Archiwalny10
Towary > Edytuj towar > ZdjęciaZdjęcia11Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > ZałącznikiZałączniki11Typ załącznika – Obraz
Towary > Edytuj towar > Stany magazynoweMagazyn12Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > Zasoby > Wg dokumentówStany Sprzedaż/ Magazyn12Stan stan pobierany jest według magazynów wskazanych w konfiguracji Webservice według ilości magazynowych lub sprzedażowych zgodnie z konfiguracją. 
Towary > Edytuj towar > CenaTyp ceny 13Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > OgólneRodzaj ceny7Importowane są tylko te typy cen, które wskazano w konfiguracji 
Towary > Edytuj towar > Dodaj parametrParametry14Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > AtrybutyAtrybuty14Wymaga włączenia synchronizacji grup i parametrów z ERP w konfiguracji xSale
Towary > Edytuj towar > GrupyGrupy15Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > GrupyGrupy15Wymaga włączenia synchronizacji grup i parametrów z ERP w konfiguracji xSale
Towary > Edytuj towar > OpisOpis w różnych językach16Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > Opisy i tłumaczenia Tłumaczenia 16
Towary > Edytuj towar > Jednostki pomocniczeJednostki pomocnicze17Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > Jednostki i kody Jednostki pomocnicze 17

Uwaga: Pola nie opisane w dokumentacji otrzymują taką wartość jaką domyślnie ustawia API danego systemu.

Zrzuty xSale

Zrzuty XL

Czy ten artykuł jest wystarczająco pomocny? Tak Nie

Co możemy poprawić?