1. Home
 2. Docs
 3. Współpraca z ERP
 4. Comarch ERP XL
 5. Zakres wymienianych danych

Zakres wymienianych danych

Zakres danych przesyłanych z Comarch ERP XL do xSale:

 • Karty towarowe (według grup ustalonych w konfiguracji)
  • Stany magazynowe (według magazynów ustalonych w konfiguracji)
  • Ceny (według typów cen ustawionych w konfiguracji)
  • Opis
  • Zdjęcia
   • Przy pobieraniu zdjęcia analizujemy zawartość zdjęcia i na tej podstawie generujemy specjalny numer. Gdy dodamy dwa takie same zdjęcia to numery będą takie same i pobierzemy tylko jedno zdjęcie. Dwa zdjęcia uważamy za takie same jeżeli mają takie same „zawartości”.
   • Ilość importowanych zdjęć na jednej karcie towaru jest limitowana do 20.
 • Kontrahenci (według grupy określonej w konfiguracji)
 • Opcjonalnie możliwe jest przesyłanie dokumentów ZS z XL do xSale np. w celu późniejszego procesowania ich przez xSale. Szczegóły w tym miejscu.

Ogólny zakres danych przesyłanych z xSale do Comarch ERP XL:

 • Zamówienia
 • Płatności
 • Kontrahenci
 • Karty towarowe
  • Uwaga: Nie jest zalecana zmiana kodów towarów w ERP ponieważ synchronizacja odbywa się po kodzie towaru.
   Zmiana kodu towaru powoduje:
   – utworzenie nowej karty towarowej w xSale, na której bez wymuszenia synchronizacji nie pobiorą się stany i ceny
   – brak synchronizacji poprzedniego kodu
   – konieczność zmiany kodu na utworzonych wcześniej ofertach.

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z xSale do Comarch ERP XL:

Zamówienia z xSale są przekazywane do Comarch XL jako „Zamówienie sprzedaży”. Poniżej opisujemy sposób i zakres przesyłanych pól.

Tabela zawiera odpowiedniki pól z xSale i XL wraz z nazwami tych pól w danych systemach oraz numer pola, którym oznaczone jest ono na zrzutach w galerii znajdujących się pod tabelą.

Obszar xSale Pole xSale nr Obszar XL Pole XL nr Uwagi
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Id 1 Edycja Zamówienia sprzedaży > Atrybuty Atrybut 36
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia FGUID 2 Edycja Zamówienia sprzedaży > Atrybuty Atrybut 36
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Data zakupu 3 Edycja Zamówienia sprzedaży > Nagłówek Wystawienia 34
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Integracja 4 Edycja Zamówienia sprzedaży > Atrybuty Atrybut 36
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Zewnętrzny nr zamówienia 5 Edycja Zamówienia sprzedaży > Nagłówek U kontrahenta 37
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Miejsce powstawania kosztów 6 Edycja Zamówienia sprzedaży > Atrybuty Atrybut 36 Atrybut związany jest z integracją xSale B2B
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Zamawiający 7 Edycja Zamówienia sprzedaży > Atrybuty Atrybut 36 Atrybut związany jest z integracją xSale B2B
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Dostawa 8 Edycja Zamówienia sprzedaży > Ogólne Sposób dostawy 3
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Płatność 10 Edycja Zamówienia sprzedaży > Ogólne Płatność 4
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Dokument liczony od brutto 11 Edycja Zamówienia sprzedaży > Nagłówek Vat od 33
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Rodzaj faktury 12 Edycja Zamówienia sprzedaży > Atrybuty Atrybut 36
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Uwagi 13 Edycja Zamówienia sprzedaży > Nagłówek Opis 35
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia List przewozowy 44 Edycja Zamówienia sprzedaży > Atrybuty Atrybut 36
Kontrahenci> Edycja kontrahenta Kod Edycja Zamówienia sprzedaży > Ogólne Kontrahent 1 Pole „Kod” z edycji kontrahenta w xSale = akronimowi kontrahenta z zamówienia xSale tj. to właśnie pole wysyłane jest do ERP jako akronim. Szczegółowy opis.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 14 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Nazwa 24 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 2 15 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Nazwa 24 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 3 16 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Nazwa 24 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca NIP 17 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent NIP/Pesel 25
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Telefon 18 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Telefon 1 31
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca E-mail 20 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Mail 32
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Miasto 21 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Adres 28
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Ulica 22 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Ulica 30 Pole „Ulica” jest łączone z polem „Nr ulicy”. Jeśli długość złączonych pól jest większa niż 30 znaków to część po 30 znaku jest przepisywana do pola „Ulica 2”
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Numer ulicy 23 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Ulica 30 W zależności od integracji „nr domu” i „nr lokalu” doklejane są do pola „Ulica”. W takim wypadku skoro nr domu i lokalu znajdują się w jednym polu wraz z ulicą (np. „Szewska 12/2”) to pola „nr domu” i „nr lokalu” zostaną nadpisane pustymi danymi w ERP (aby uniknąć wpisu „Szewska 12/2 12/2”
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kod pocztowy 24 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Adres 29
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kraj 25 Edycja Zamówienia sprzedaży > Ogólne Kraj przezn. 2
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 26 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Nazwa 12 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 2 27 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Nazwa 12 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 3 28 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Nazwa 12 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący NIP 29 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent NIP/Pesel 13
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Telefon 30 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Telefon 1 20
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący E-mail 32 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Mail 21
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Miasto 33 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Adres 17
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Ulica 34 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Ulica 19 Pole „Ulica” jest łączone z polem „Nr ulicy”. Jeśli długość złączonych pól jest większa niż 30 znaków to część po 30 znaku jest przepisywana do pola „Ulica 2”
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Numer ulicy 35 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Ulica 19 W zależności od integracji „nr domu” i „nr lokalu” doklejane są do pola „Ulica”. W takim wypadku jeśli nr domu i lokalu znajdują się w jednym polu wraz z ulicą (np. „Szewska 12/2”) to pola „nr domu” i „nr lokalu” zostaną nadpisane pustymi danymi w ERP (aby uniknąć wpisu „Szewska 12/2 12/2”
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Kod pocztowy 36 Edycja Zamówienia sprzedaży > Kontrahent Adres 18
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Kraj 37 Edycja Zamówienia sprzedaży > Ogólne Kraj przezn. 2
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Nazwa 38 Edycja Zamówienia sprzedaży > Ogólne Nazwa 10
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Kod 39 Edycja Zamówienia sprzedaży > Ogólne Towar 5
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Netto 40 Edycja Zamówienia sprzedaży > Ogólne Cena netto 8
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Brutto 41 Edycja Zamówienia sprzedaży > Ogólne Cena brutto 9
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Ilość 42 Edycja Zamówienia sprzedaży > Ogólne Ilość 6
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Jednostka 43 Edycja Zamówienia sprzedaży > Ogólne Jm. 7

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z Comarch ERP XL do xSale:

Obszar xSale Pole xSale nr Obszar Comarch XL Pole Comarch XL nr Uwagi
Towary > Edytuj towar Nazwa 1 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne  Nazwa 1
Towary > Edytuj towar Kod 2 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne  Kod 2
Towary > Edytuj towar Kod EAN 3 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne  EAN 3
Towary > Edytuj towar Kod ERP 4 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne  Kod 2
Towary > Edytuj towar Rodzaj 5 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne  Typ 5
Towary > Edytuj towar Opis  6 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Opisy i tłumaczenia Opis 6
Towary > Edytuj towar Cena domyślna 7 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne  Rodzaj ceny 7 Wartość ceny domyślnej jest pobierana z wartości ceny ustawionej jako domyślna w konfiguracji Webservice
Towary > Edytuj towar Jednostka główna 8 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > Jednostki i kody Jednostka podstawowa 8
Towary > Edytuj towar VAT 9 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne  Stawka VAT sprz. 9
Towary > Edytuj towar Archiwalny 10 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru >  Ogólne  Archiwalny 10
Towary > Edytuj towar > Zdjęcia Zdjęcia 11 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > Załączniki Załączniki 11 Typ załącznika – Obraz
Towary > Edytuj towar > Stany magazynowe Magazyn 12 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > Zasoby > Wg dokumentów Stany Sprzedaż/ Magazyn 12 Stan stan pobierany jest według magazynów wskazanych w konfiguracji Webservice według ilości magazynowych lub sprzedażowych zgodnie z konfiguracją. 
Towary > Edytuj towar > Cena Typ ceny  13 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > Ogólne Rodzaj ceny 7 Importowane są tylko te typy cen, które wskazano w konfiguracji 
Towary > Edytuj towar > Dodaj parametr Parametry 14 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > Atrybuty Atrybuty 14 Wymaga włączenia synchronizacji grup i parametrów z ERP w konfiguracji xSale
Towary > Edytuj towar > Grupy Grupy 15 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > Grupy Grupy 15 Wymaga włączenia synchronizacji grup i parametrów z ERP w konfiguracji xSale
Towary > Edytuj towar > Opis Opis w różnych językach 16 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > Opisy i tłumaczenia  Tłumaczenia  16
Towary > Edytuj towar > Jednostki pomocnicze Jednostki pomocnicze 17 Ogólne > Towary > Edycja karty towaru > Jednostki i kody  Jednostki pomocnicze  17

Uwaga: Pola nie opisane w dokumentacji otrzymują taką wartość jaką domyślnie ustawia API danego systemu.

Zrzuty xSale

Zrzuty XL