xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Konfiguracja xSale
  5. Mapowanie parametrów

Mapowanie parametrów

W przypadku wystawiania produktu na kilku kanałach sprzedaży np. Allegro i eBay konieczne jest uzupełnianie parametrów dotyczących produktu pobranych z danej platformy sprzedażowej. Jeżeli na jednej ofercie są dwa kanały sprzedaży Allegro i eBay, to dla każdego kanału sprzedaży xSale wysyła odpowiednio parametry pobrane z Allegro i eBay.

Dostępna jest opcja mapowania parametrów, dzięki której możemy przypisać parametr Kolor pobrany z Allegro do parametru Farbe pobranego z eBay. W ten sposób nie trzeba uzupełniać na ofercie jednocześnie tych dwóch parametrów, wystarczy że będzie uzupełniony tylko jeden. Analogicznie w podobny sposób można mapować parametry pobrane z innych integracji. Na przykład parametry uzupełnione w ERP na kartach towarowych i pobrane do xSale można mapować z parametrami wysyłanymi do kanałów sprzedaży.

Dostęp do opcji mapowania parametrów znajduje się w menu Konfiguracja –> Zaawansowane –> Mapowanie parametrów.

Na liście widoczne są powiązane wcześniej parametry, za pomocą przycisku +Dodaj można dodać nowy parametr do mapowania.

Po kliknięciu +Dodaj wyświetla się formularz z listą integracji w którym możemy przypisać parametr z jednej integracji do odpowiadającego mu parametru z innej integracji.

Nazwę parametru podajemy w polu Parametry, możemy ją wpisać ręcznie lub wyszukać na liście. System podpowiada pasujące wyniki po wpisaniu co najmniej trzech znaków.

W polu Parametry można podać kilka różnych parametrów opisujących tą samą cechę, tak jak na poniższym przykładzie.

Przy przesyłaniu parametrów do różnych kanałów sprzedaży jedna cecha może być opisana różnymi wartościami. Np. parametr Kolor w Allegro może przyjmować wartość „Niebieski” a parametr Farbe w eBay może przyjmować wartość „Blau”. Wartości parametrów z różnych kanałów sprzedaży również mogą być powiązane.

Dostęp do mapowania wartości parametrów znajduje się w Konfiguracja –> Zaawansowane –> Mapowanie wartości.

Za pomocą przycisku „+Dodaj” można dodać mapowanie wartości parametrów.

Dodając mapowanie uzupełniamy formularz, gdzie przypisujemy wartość na jednym kanale sprzedaży do odpowiadającej jej wartości na innym kanale. Poniżej przykład uzupełnienia mapowania wartości.

Pełna lista parametrów wysyłanych z produktem do kanału sprzedaży jest widoczna przy kanale sprzedaży na ofercie w xSale.

Aby sprawdzić listę parametrów, które zostały wysyłane należy kliknąć przycisk Parametry widoczny w części Kanały sprzedaży na stronie edycji oferty.

Jeżeli dany parametr został uzupełniony automatycznie z mapowania parametrów na liście będzie widoczny z dopiskiem Z mapowania.

Rozwiązanie nie działa dla integracji z Shoper.