xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Popularne pytania i problemy
  5. Dlaczego xSale nie zakończył oferty w integracji

Dlaczego xSale nie zakończył oferty w integracji

Zamykanie ofert w xSale

Wyłączenie kanału sprzedaży i archiwizacja oferty nie jest równoznaczna z jej zakończeniem w integracji.

Jeśli aktywność kanału sprzedały w ofercie zostanie wyłączona spowoduje to, że xSale przestanie aktualizować zmiany w takiej ofercie. Nie spowoduje to natomiast jej zakończenia po stronie integracji. Dotyczy to wszystkich integracji ze sklepami oraz marketplace.

Ofertę należy zakończyć/zamknąć bezpośrednio w integracji tak by nie była nadal widoczna i by nie można w niej było dokonać zakupu.

Po wyłączeniu aktywności w ofercie dane takie jak stan lub cena nie są w niej aktualizowane. Ruch w ofercie nie spowoduje również jej ponownej publikacji lub wznowienia.

xSale może zamknąć ofertę w integracji tylko w jednym przypadku- brak stanu magazynowego na wybranym w konfiguracji integracji magazynie dla przypiętego do oferty towaru.