xSale

 1. Home
 2. Docs
 3. xSale
 4. Typowe scenariusze
 5. Proces automatycznego potwierdzania zamówień

Proces automatycznego potwierdzania zamówień

Automatyczne procesy w pełnej wersji xSale umożliwiają automatyczne potwierdzenie zamówienia sprzedaży w systemie ERP (np. Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima) w celu jej dalszej realizacji.

Do uruchomienia procesu wymagane jest ustawienie procesu na aktywny:

 • Administracja / Definicje procesów / WorkerXSales – ConfirmZSInERP

Domyślnie wszystkie zamówienia zaimportowane do ERP otrzymują statusy:

 • Po stronie xSALE „ Zaimportowano do ERP

W systemie ERP:

 • Dla systemu Comarch Optima – status „w buforze”
 • Dla systemu Comarch XL – status „niepotwierdzony”

Po poprawnym zaimportowaniu zamówienia do systemu ERP, proces automatycznego zatwierdzenia zamówienia  dokona automatycznej weryfikacji wymaganych podstawowych warunków niezbędnych do zatwierdzenia zamówienia. Podane kryteria zatwierdzenia mogą być indywidualnie ustalane pod specyfikę własnej firmy.

Sprawdzane kryteria które są weryfikowane w procesie automatycznego potwierdzenia :

 • Czy zamówienie jest opłacone, lub forma dostawy jest pobraniowa
 • Czy na zamówieniu nie ma komentarza od klienta
 • Czy towar jest na stanie
 • Czy forma płatności nie jest wykluczona przez Nas w procesie automatycznego potwierdzania
  • Można wskazać nazwy wykluczonych form płatności
 • Czy sposób dostawy nie jest wykluczony przez Nas w procesie automatycznego potwierdzania
  • Można wskazać nazwę wykluczonych sposobów dostawy

Aby automatyczne potwierdzenie było możliwe, wymagane jest spełnienie wszystkich kroków warunku.

 

Po spełnieniu powyższych warunków proces dokona automatycznego potwierdzenia zamówienia w systemie ERP zgodnie z ustaleniami systemu. Status zamówień zmieni się odpowiednio:

 • Po stronie xSALE „W trakcie realizacji”

W systemie ERP:

 • Dla systemu Comarch Optima – status potwierdzony („wyciągnięty z buforze”
 • Dla systemu Comarch XL – status „potwierdzony”

Po automatycznym potwierdzeniu zamówień mogą zostać uruchomione kolejne kroki aktywnych procesów które mogą być zdefiniowane np.:

 • Automatyczne generowanie WZ
 • Automatyczny generowanie oraz wydruk listu przewozowego

 

Aby zweryfikować proces automatycznego potwierdzania zamówień można zweryfikować kolejne kroki:

 1. Zweryfikować bieżący status zamówienia w xSALE i ERP
 2. Zweryfikować czy nie ma błędu po stronie ERP uniemożliwiającego potwierdzenie zamówienia
  1. W „logu zadań zamówienia” zweryfikować krok procesu WorkerXSales – ConfirmZSInERP ( jak dodać log zdarzeń)
  2. Analogicznie dodać wskaźnik „Warunki zatwierdzenia ZS”
 3. Jeśli ostatnim krokiem w logu zadań zamówienia jest „AlpolXSales – GetDocumentStatusZS” który ma ustawioną planowaną datę wykonania  oznacza to że zamówienie nie spełniło wymagań automatycznego zatwierdzenia i czeka aby zostało potwierdzone ręcznie przez pracownika.
 4. Spróbować ręcznie potwierdzić podane zamówienie w systemie ERP i zweryfikować czy występuje niestandardowy komunikat błędu. Potwierdzenia należy dokonać na operatorze na którym dokonywane są wszystkie operacje z xSALE.