Co to jest VAT-OSS? Jak przygotować się do procedury One stop shop (OSS) w e-commerce.

Aby ujednolicić zasady opodatkowania oraz ułatwić sprzedaż w krajach Unii Europejskiej, już od 1 lipca można skorzystać z pakietu VAT dla sektora e-commerce.

Aby ujednolicić zasady opodatkowania oraz ułatwić sprzedaż w krajach Unii Europejskiej, od 1 lipca można skorzystać z pakietu VAT dla sektora e-commerce, a wraz z nim – z procedury VAT-OSS, dotyczącej rozliczania podatku VAT. Z wdrożonych rozwiązań mogą korzystać sprzedawcy internetowi, a także operatorzy interfejsów elektronicznych, w tym właściciele platform handlowych. Zmiany dotyczą transakcji w sektorze B2C. Odpowiedni moduł pozwalający na wprowadzenie modyfikacji związanych z nowymi przepisami funkcjonuje również w xSale.

Co to jest VAT-OSS? I czym jest One Stop Shop (OSS)?

Do tej pory, po przekroczeniu sprzedaży na 10 tys. euro lub 35 tys. euro (w zależności od państwa członkowskiego UE), firma zajmująca się sprzedażą wysyłkową musiała się zarejestrować w kraju nabywcy i tam rozliczać VAT. Było to nie tylko uciążliwe, ale i bardzo kosztowne. Zwykle wiązało się to również z koniecznością korzystania z usług lokalnego, usytuowanego w innym państwie biura rachunkowego, aby cała procedura mogła być przeprowadzona zgodnie z przepisami.

Wraz z początkiem lipca pojawiło się nowe rozwiązanie dla sprzedawców, z którego mogą oni korzystać, choć nie muszą – jest ono całkowicie dobrowolne. VAT One Stop Shop (VAT-OSS), bo o nim mowa, to procedura, zgodnie z którą – jeżeli sprzedaż przekracza kwotę 10 tys. euro rocznie – stawka VAT wciąż będzie naliczana według kraju, do którego wysyłany jest dany towar (lub będzie realizowana określona usługa), jednak podatek VAT można będzie rozliczać w Polsce, w jednej zbiorczej deklaracji. Procedura ta jest częścią unijnego pakietu VAT e-commerce.

Aby móc rozliczać w zagraniczny podatek VAT Polsce, wystarczy zarejestrować się do OSS. Co to jest One Stop Shop (OSS)? To Punkt Kompleksowej Obsługi, czyli narzędzie informatyczne, przeznaczone do obsługi różnych spraw. Składa się do niego wnioski, następnie dokonywana jest ich ocena oraz realizuje się w jego ramach kontakt z wnioskodawcą.

Jak wygląda opisywana procedura w praktyce? Zacznijmy od tego, że np. Niemczech stawka VAT wynosi 19 proc. – w fakturach nadal będzie to należało uwzględniać. Nie trzeba będzie jednak specjalnie rejestrować się w obcym kraju, można będzie za to ów VAT odprowadzać w Polsce. Zastanawiasz się, jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli prowadzi się sprzedaż nie tylko w Niemczech, ale też np. w Belgii i Francji, czyli w trzech różnych krajach? Wówczas będzie trzeba będzie rozliczyć się ze wszystkich trzech rodzajów podatków w jednej, polskiej deklaracji.

Tak jak już powiedzieliśmy, przystąpienie do procedury VAT-OSS nie jest obowiązkowe. Można więc nadal rozliczać się ze sprzedaży poprzez rejestrację do VAT-u w kraju, do którego sprzedajesz swój towar – to dobra wiadomość dla tych sprzedawców, którzy działają w ten sposób od dłuższego czasu i nie opłaca im się już wprowadzać zmian. Ważne jest to, że decydując się na VAT-OSS, nie możesz korzystać z niego tylko w wybranych państwach UE – dotyczy on wszystkich krajów unii, w których odbywa się sprzedaż. Warto wspomnieć, że wszystkie powyższe zmiany są efektem nowelizacji ustawy o VAT wdrażającej pakiet e-commerce (na podstawie unijnych dyrektyw 2017/2455 oraz 2019/1995).

Czym był VAT-MOSS?

Kilka słów warto powiedzieć również o procedurze VAT-MOSS, czyli Mini One Stop Shop (Mały Punkt Kompleksowej Obsługi). Została ona wprowadzona na początku 2015 r. i polegała tym, że jeśli ktoś sprzedawał usługi elektroniczne (np. aplikacje na telefon lub komputer), telekomunikacyjne (np. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej) lub nadawcze (np. udostępnianie programów radiowych i telewizyjnych) klientowi z innego państwa UE, a do tego przekroczył limit 10 tys. euro, mógł się rozliczać z podatku VAT w Polsce i nie musiał się rejestrować za granicą. Teraz ta sama procedura dotyczy jednak nie tylko usług elektronicznych, ale również towarów oraz usług innego typu.

Kogo dotyczy VAT-OSS?

Z procedury VAT-OSS mogą korzystać:

 • firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową (czyli sprzedażą poprzez sklepy internetowe bądź platformy typu Amazon, eBay, Allegro),
 • firmy przeprowadzające transakcje z innymi krajami Unii Europejskiej,
 • firmy, u których sprzedaż przekroczyła 10 tys. euro netto rocznie – dotyczy to zarówno towarów, jak i usług (w warunkach polskich równowartość kwoty 10 tys. euro netto została oficjalnie ustalona na 42 tys. zł netto), chodzi tu też o łączna kwotę ze sprzedaży we wszystkich krajach.

Warto zaznaczyć, że – aby korzystać z One Stop Shop (OSS) – muszą być spełnione wszystkie trzy powyższe warunki. Firma, która zajmuje się sprzedażą, nie musi posiadać swojej siedziby na terenie Unii Europejskiej. Co więcej, procedura VAT-OSS dotyczy jedynie transakcji B2C.

Procedura VAT-OSS oficjalnie obejmuje 4 rodzaje transakcji:

 • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – dotyczy to sklepów internetowych sprzedających towary, np. ubranka dla dzieci dla klientów zza granicy,
 • usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, np. produkty w formie cyfrowej, gdzie miejscem świadczenia jest jedno z państw UE, na rzecz osób prywatnych (tak jak miało to miejsce w przypadku procedury VAT-MOSS),
 • inne usługi, gdzie miejscem świadczenia jest jedno z państw UE, na rzecz osób prywatnych – mogą być to np. usługi budowlane, edukacyjne, rozrywkowe,
 • dostawę towaru w państwie członkowskim – dotyczy to podatnika, który ułatwia dostawę i pośredniczy między sprzedawcą a kupującym (np. właściciela platformy aukcyjnej, który uznawany jest – według nowych przepisów – za operatora interfejsu elektronicznego).

Warto nieco rozwinąć ostatni podpunkt. Wprowadzone zmiany obejmują również operatorów interfejsów elektronicznych, czyli np. sklepów internetowych, platform handlowych, portali aukcyjnych czy nawet portali społecznościowych, na których odbywa się sprzedaż. Jeśli więc dana platforma, np. Allegro, ułatwia sprzedaż towarów na odległość sprzedawcy spoza Unii Europejskiej nabywcy z państwa członkowskiego, sama obecnie uznawana jest za sprzedawcę i jest zobligowana do zapłaty podatku VAT. Kiedy uznaje się, że operator interfejsu elektronicznego ułatwia taką sprzedaż? Wtedy, gdy platforma umożliwia kontakt nabywcy i sprzedawcy, i kontakt finalnie prowadzi do sprzedaży. Platforma staje się odpowiedzialna za pobór oraz rozliczanie podatku VAT od określonych transakcji, które są  realizowane za jej pośrednictwem.

Jakie korzyści zapewnia VAT-OSS?

VAT-OSS umożliwia:

 • deklarację i opłacanie podatku VAT w jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji podatkowej,
 • składanie deklaracji rozliczeniowej w polskim urzędzie skarbowym, w języku polskim,
 • rejestrację dla celów podatku VAT w jednym kraju, a nie w wielu państwach członkowskich, w których realizowana jest sprzedaż,
 • wysyłanie jednej deklaracji VIU-D dla wszystkich państw Unii Europejskiej,
 • opłacanie stawki VAT zgodnie z krajem nabywcy,
 • wydłużenie terminu zapłaty podatku VAT z jednego miesiąca do trzech (ze względu na płatności kwartalne).

Jak zarejestrować się do One Stop Shop (OSS)?

Każde państwo Unii Europejskiej posiada własny system do rejestracji do One Stop Shop (OSS). W Polsce odbywa się to poprzez formularz VIU-R. Należy w nim wymienić stałe miejsca prowadzenia działalności w krajach członkowskich bądź też numery identyfikacyjne VAT nadane w krajach unii, jeżeli firma nie ma stałego miejsca, w którym prowadzi działalność. Aby skorzystać z procedury VAT-OSS, należy wypełnić dokument do 10. dnia miesiąca po miesiącu, w którym przekroczony został limit sprzedaży.

Jak rozliczać podatek VAT w ramach procedury VAT-OSS?

Zagraniczny podatek VAT należy rozliczać w deklaracji VIU-D, którą należy dostarczyć do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Zgodnie z obecnymi przepisami, trzeba ją wysłać do końca miesiąca następującego po każdym kwartale – pierwszą deklarację można dostarczyć, w związku z tym, do 1 września, czyli po III kwartale 2021 r.

W deklaracji należy uwzględnić:

 • wszystkie państwa członkowskie konsumpcji (czyli miejsca dostawy towarów lub świadczenia usług dla konsumenta),
 • zastosowaną stawkę VAT,
 • kwotę podatku VAT,
 • podstawę opodatkowania według stawki VAT w danym kraju.

Warto zaznaczyć, że dokument ten nie zwalnia z konieczności wysyłania plików JPK_V7 (w których uwzględniane są transakcje krajowe według polskiej stawki VAT) do Ministerstwa Finansów – trzeba dostarczyć tej instytucji dwie osobne deklaracje. Należy pamiętać też, że oba dokumenty należy wysłać w terminie – niezależnie od tego, czy akurat wypada zwykły dzień roboczy, sobota, niedziela czy nawet i święto.

VAT OSS a Amazon

Jeżeli sprzedajesz na Amazonie, zapewne zastanawiasz się, jak wygląda kwestia VAT-OSS w tym przypadku. Zależy to od modelu sprzedaży na tej platformie.

 • Amazon FBA – jeśli działasz w tym modelu, musisz zarejestrować VAT w państwach, w których Amazon przechowuje towary w magazynach – procedura VAT-OSS obejmuje bowiem sprzedaż wysyłkową wyłącznie między krajami Unii Europejskiej, zatem w państwach znajdujących się poza nią musisz rozliczać VAT. W deklaracjach VAT, które obowiązują za granicą, musisz uwzględnić przemieszczanie się towarów między magazynami, sprzedaż lokalną (krajową), a także sprzedaż na rzecz innych podatników VAT. Jeżeli jednak zdecydujesz się na rejestrację do VAT-OSS, nie będziesz musiał rejestrować się do VAT-u w tych państwach, w których Amazon nie magazynuje towarów (np. w Belgii czy Austrii).
 • Amazon FBM – przy takim modelu nie musisz rejestrować się do VAT-u w państwach, do których trafiają Twoje towary i – co więcej – możesz całą sprzedaż rozliczyć w ramach VAT-OSS. Powinieneś jedynie złożyć deklarację lokalną w państwie, w którym magazynowane są Twoje towary.

Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)

Pakiet VAT e-commerce obejmuje również inne zmiany. Dotyczą one sprzedaży na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI). Chodzi tu o sprzedaż wysyłkową, organizowaną przez sprzedawcę w Polsce, który bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w transporcie lub wysyłce towarów z terytorium państwa trzeciego dla klientów z Unii Europejskiej – dotyczy to jedynie sprzedaży B2C. W takich przypadkach sprzedawca będzie miał możliwość zarejestrowania się do specjalnej, uproszczonej procedury, tzw. Importowego One Stop Shop (IOSS), dzięki której wypełnianie deklaracji oraz opłacanie podatku VAT będzie łatwiejsze. Taka procedura będzie możliwa jednak tylko wtedy, gdy wartość towarów w jednej przesyłce nie przekroczy 150 euro.

W przypadku IOSS konieczna będzie elektroniczna rejestracja tylko w jednym państwie UE oraz opłacenie stawki VAT, która w nim obowiązuje. Zadeklarować i opłacić podatek VAT będzie można w również ramach jednej, elektronicznej, miesięcznej deklaracji. Warto zaznaczyć, że jeżeli firma nie skorzysta z takiej procedury, nie będzie zwolniona z podatku VAT przy dokonywaniu odprawy celnej.

Wraz z pakietem VAT e-commerce zostało zniesione również zwolnienie z podatku VAT od importu towarów tzw. małych przesyłek, czyli o wartości do 22 euro – dotyczy to np. małych zakupów na AliExpress. Oznacza to, że wszystkie towary, które importowane są do Unii Europejskiej z krajów, które nie są państwami członkowskimi, podlegają obecnie podatkowi VAT.

Zapisz się do naszego newslettera. Tylko wartościowe treści!
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.

Jesteśmy producentem oprogramowania. Robimy to co lubimy. Tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT o dużej skali działania.
Nasi klienci do laureaci Gazel Biznesu i Diamentów Forbes.

Sprzedaż internetowa


Automatyzacja i zarządzanie sprzedażą online

Aktualnie tutaj jesteś

Umów się na demo

Ile to kosztuje? Jak szybko mogę wdrożyć system? W jaki sposób zautomatyzujesz sprzedaż online? 

Umów się na DEMO systemu! Skontaktujemy się z Tobą i ustalimy dogodny termin spotkania.

Przesyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych (również osobowych) w celu przekazywania informacji handlowych dotyczących produktów FUTURITI (producenta xSale).Zapisz się do naszego newslettera. Tylko wartościowe treści!
Zapraszamy do czytania naszego bloga.
Znajdziesz tutaj eksperckie artykuły na tematy związane z branżą e-commerce.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.