1. Home
 2. Docs
 3. B2B
 4. Komunikacja z użytkownikami
 5. Rekomendacje produktów

Rekomendacje produktów

xSale umożliwia automatyczne generowanie rekomendacji dla produktów na podstawie historii zamówień klienta. Jeżeli jakiś produkt jest zamawiany przez klienta cyklicznie, to dzień przed przewidywanym terminem złożenia kolejnego zamówienia system może sam wygenerować dla klienta koszyk z rekomendowanym produktem i wysłać powiadomienie mailowe.

Mechanizm działania rekomendacji opiera się na algorytmie, który analizuje jakie produkty są zamawiane przez klientów i w jakich odstępach czasu. Algorytm uczy się jak często dany klient zamawia produkt i na tej podstawie sugeruje mu zamówienie.

Proces generowania rekomendacji działa według poniższych zasad.

 • Dla każdego produktu obliczany jest średni czas pomiędzy zamówieniami na ten produkt, przy czym uwzględniane są tylko zamówienia ze statusami wskazanymi w konfiguracji.
  • Statusy jakie mają być uwzględniane można ustawić na drugim kroku instalatora integracji B2B (Konfiguracja –> Integracje –> kliknij edytuj przy integracji B2B a następnie kliknij Zapisz i przejdź do instalatora).
 • Codziennie dla każdego produktu system sprawdza czy od ostatniego zamówienia minął średni czas minus jeden dzień. Jeżeli tak, to automatycznie generuje się koszyk na ten produkt i wysyła powiadomienie mailowe do klienta zawierające link do koszyka z rekomendacją.
  • Treścią powiadomienia można zarządzać z poziomu konfiguracji xSale poprzez szablony mailowe (Konfiguracja –> Szablony e-mail).
 • Podczas generowania rekomendacji uwzględniana jest średnia liczba zamawianych produktów w poprzednich zamówieniach.

Proces generowania rekomendacji w B2B jest domyślnie wyłączony, może być aktywowany przez helpdesk xSale’a.