1. Home
  2. Docs
  3. B2B
  4. Popularne pytania i problemy
  5. Jak usunąć grupę z drzewa kategorii produktów?

Jak usunąć grupę z drzewa kategorii produktów?

Dostęp do drzewa grup produktów w xSale znajduje się w menu Konfiguracja –> Asortyment –> Grupy. Przed usunięciem grupy z drzewa kategorii produktów należy usunąć wszystkie powiązania z grupą, którą chcemy usunąć.

Grupa może być powiązana z towarem, ofertą lub parametrem w xSale. W większości przypadków wystarczy sprawdzić przypisanie do towarów i ofert.

Jak sprawdzić do jakiego towaru jest przypisana grupa?

W wyszukiwaniu powiązań towaru z daną grupą można posłużyć się wyszukiwarką towarów według przypisanej grupy. Aby sprawdzić jaki towar jest przypisany do grupy wejdź na listę towarów (Dane sprzedaży –> Towary). Po ustawieniu grupy system wyświetla towary do których jest przypisana.

Jak sprawdzić przypisanie do oferty i kanału sprzedaży?

Na liście ofert (Dane sprzedaży –> Oferty) można w łatwy sposób wyszukać oferty przypisane do danej kategorii. Oferty można wyszukiwać po kategorii oferty lub kategorii przypisanej do kanału sprzedaży.

Jak sprawdzić przypisanie do parametru?

Na liście parametrów (Konfiguracja –> Asortyment –> Parametry) można wyszukiwać parametry po grupie do której są przypisane.