1. Home
 2. Docs
 3. B2B
 4. Zarządzanie kontrahentami
 5. Limity handlowe kontrahenta

Limity handlowe kontrahenta

Limity handlowe kontrahenta są definiowane na karcie kontrahenta w części Limity handlowe.

Limit handlowy dodajemy za pomocą przycisku „Dodaj”, następnie ustalamy jego nazwę i określamy zasady według, których ma działać. Przy dodawaniu limitu ustalamy:

 • Typ limitu
  Limit może mieć typ Indywidualny, Miejsce powstawania kosztów, Oddział. Jeżeli wybierzemy Miejsce powstawania kosztów, Oddział to należy podać które MPK lub Oddziały są przypisane do limitu.
 • Okres rozliczeniowy, dostępne opcje do wyboru:
  • Miesiąc – zawsze rozpoczyna się 1 dnia miesiąca
  • Kwartał – rozpoczyna się 1 dnia kwartału
  • Rok – rozpoczyna się 1 stycznia
 • Data od / Data do – daty obowiązywania limitu
 • Przechodzi na następny okres rozliczeniowy
 • Widoczny na pulpicie
 • Typ zastosowania limitu:
  • Blokada
  • Akceptacja kierownika
  • Ostrzeżenie
  • Target
 • Wartość
  Uwaga!
  Kwota dostępnych środków w ramach limitu wyliczana jest w oparciu o wszystkie zamówienia złożone w trakcie trwania okresu rozliczeniowego przypisane do MPK, Oddziału ustalonego w typie limitu.
 • Ogranicz do asortymentu – zaznaczenie opcji umożliwia przypisanie limitu na wskazaną grupę towarów.