1. Home
  2. Docs
  3. B2B
  4. Zarządzanie produktami i ofertami
  5. Produkty wyróżnione

Produkty wyróżnione

Produkty wyróżnione ustawiamy na karcie wybranego kontrahenta w xSale ( Dane sprzedaży –> Kontrahenci).
Na stronie edycji kontrahenta jest flaga Pokazuj tylko produkty wyróżnione, jeżeli jest zaznaczona, to klient widzi tylko produkty dodane do wyróżnionych na jago karcie.

Produkty wyróżnione można przypisać do kontrahenta edytując jego kartę w części Produkty wyróżnione. Za pomocą przycisku Dodaj można dodawać ręcznie na listę poszczególne oferty.
Dostępna jest również opcja wczytania towarów z pliku Excel zawierającego produkty wyróżnione.
Mechanizm wczytywania z pliku działa w ten sposób, że jeżeli towar jest na liście i jest w pliku, to przy wczytywaniu zostanie pominięty. Jeśli towaru nie ma liście a jest w pliku, to zostanie dodany. Jeżeli towar jest na liście a nie ma go w pliku, to przy wczytywaniu zostanie usunięty z listy. Jest to działanie celowe, wczytując pusty plik można usunąć listę produktów wyróżnionych.

Dodatkowo osoba kontaktowa po stronie klienta może mieć przypisane swoje produkty wyróżnione. Zarządzenie produktami wyróżnionymi dla osoby kontaktowej znajduje się na stronie edycji jej kontaktu. Jeżeli ma zaznaczoną opcję Pokazuj tylko produkty wyróżnione, to widzi tylko produkty wyróżnione dla kontrahenta. Jeżeli ma zaznaczoną również opcję Pokazuj (tylko produkty wyróżnione dla kontaktu), to widzi produkty wyróżnione tylko dla niej.

Produkty wyróżnione dla osoby kontaktowej można dodawać na stronie edycji kontaktu w części Produkty wyróżnione. Mechanizm działa podobnie jak na edycji kontrahenta.