1. Home
  2. Docs
  3. B2B
  4. Zarządzanie produktami i ofertami
  5. Stany magazynowe w B2B

Stany magazynowe w B2B

W konfiguracji integracji B2B można określić z jakich magazynów ma być pobierany stan magazynowy do B2B. Aby wybrać magazyny wejdź w Konfiguracja –> Integracje i edytuj integrację z B2B. W polu Pobieraj stany z magazynów zaznacz odpowiednie magazyny. Dodatkowo jest możliwość ograniczenia ilości wysyłanych stanów magazynowych.
Jeżeli zaznaczysz opcję Ograniczaj stan magazynowy, a w polu Ogranicz do wpiszesz odpowiednią liczbę sztuk, to przesyłany stan magazynowy będzie ograniczony do tej liczby np. 100 szt.


Jeżeli chcesz aby towary ze stanem magazynowym 0, były widoczne dla klientów możesz zaznaczyć odpowiednią flagę w konfiguracji integracji z B2B. Aby to zrobić wejdź w Konfiguracja –> Integracje i przy integracji z B2B kliknij Edytuj na kolejnym ekranie kliknij Zapisz i przejdź do instalatora. Na pierwszym kroku znajduje się flaga Pokaż produkty ze stanem równym 0 po jej zaznaczeniu przejdź wszystkie kroki instalatora i na końcu kliknij Zapisz.

Takie towary można zamówić, wtedy przy dodawaniu do koszyka wyświetli się informacja, że towar jest niedostępny a czas oczekiwania, to „x” dni. Czas oczekiwania na towar można ustawić na kategoriach produktów. Wejdź w Konfiguracja –> Grupy i kliknij prawym przyciskiem myszy na odpowiedniej grupie, następnie z menu wybierz Edytuj. W oknie, które się pojawi wpisz domyślny czas dostawy w dniach i kliknij Zapisz.