1. Home
 2. Docs
 3. B2B
 4. Zarządzanie użytkownikami i operatorami

Zarządzanie użytkownikami i operatorami

Użytkownicy platformy B2B

Użytkowników po stronie klienta można dodawać na karcie kontrahenta w xSale. Lista kontrahentów znajduje się w menu Dane sprzedaży –> Kontrahenci. Na stronie edycji karty kontrahenta znajduje się część Kontakty.

W tym miejscu można dodawać osoby kontaktowe. Następnie edytując osobę kontaktową w części Dane użytkownika można nadać dostęp do platformy B2B podając login (adres email) i hasło.

W tej części można również przypisać do użytkownika rolę w B2B. Dostępne są cztery role użytkowników:

 • Administrator – ma dostęp do konfiguracji platformy i może dodawać nowych użytkowników kierowników i handlowców, może ustalać limity handlowe, widzi wszystkie koszyki i zamówienia
 • Kierownik – widzi zamówienia i koszyki swoje i osób dla których jest kierownikiem
 • Handlowiec – widzi tylko swoje zamówienia i koszyki
 • Oddział – ma takie same uprawnienia jak handlowiec.

Dodając nowego użytkownika można przypisać go do oddziału, miejsca powstawania kosztów, oznaczyć odpowiednie ustawienia w B2B, a także ustawić domyślne sposoby dostawy i płatności.

Limity dla użytkowników

Użytkownik platformy może mieć narzucone różne limity

 • Maksymalny koszyk – jest przypisany do użytkownika B2B i może być ustawiony w platformie B2B
 • Limit kredytowy – jest przypisany do kontrahenta w ERP i importowany do xSale lub dodawany na karcie kontrahenta w xSale
 • Limit handlowy – ustalany przez klienta w platformie B2B, może być przypisany indywidualnie do użytkownika, oddziału lub miejsca powstawania kosztów.

Limity i rozliczenia są widoczne dla użytkownika po zalogowaniu na platformie B2B. Dodatkowo na użytkowniku można zaznaczyć opcję która będzie wymagała zatwierdzania zamówień przez kierownika.

Operatorzy systemu xSale

Operatorzy systemu xSale są zakładani w menu Konfiguracja –> Użytkownicy firmy i mogą mieć przypisaną jedną z dwóch ról:

 • Użytkownik systemu – ma dostęp do menu Dane sprzedaży i Dokumenty, widzi zamówienia wszystkich klientów, ma dostęp do towarów i ofert.
 • Administrator firmy – ma dostęp do zakładki Konfiguracja w xSale a także Dane sprzedaży i Dokumenty.