Platformy i sklepy internetowe

⌘K
 1. Strona główna
 2. Dokumentacja
 3. Platformy i sklepy intern...
 4. Allegro
 5. Opis integracji
 6. Omijacz opłaty utrzymaniowej

Omijacz opłaty utrzymaniowej

Ominięcie opłaty utrzymaniowej jest możliwe dzięki mechanizmowi, który można aktywować w ustawieniach integracji Allegro.

Mechanizm omijania opłaty utrzymaniowej działa według następujących zasad:

 • Sprawdza aukcje, które są powiązane z aktywnymi ofertami w xSale weryfikując datę wystawienia aukcji, datę sprzedaży i harmonogram opłat.
 • Automatycznie zamyka wszystkie aukcje, które są zagrożone naliczeniem opłaty utrzymaniowej. Aukcja zostaje zamknięta na 7 dni przed naliczeniem opłaty.
 • Po zamknięciu aukcji podlegającej opłacie utrzymaniowej automatycznie wystawia nową aukcję powiązaną z ofertą w xSale.
  • Jeżeli wystawienie nowej aukcji nie jest możliwe ze względu na konieczność interwencji użytkownika w logu synchronizacji oferty widoczny jest komunikat wskazujący co należy poprawić.
 • Mechanizm jest aktywowany oddzielnie dla każdego konta Allegro i podlega dodatkowej opłacie według Cennika.
 • Aby aktywować mechanizm należy edytować integrację z danym kontem Allegro i w oknie edytora na zakładce Omijanie opłaty utrzymaniowej zaznaczyć opcję Unikaj opłaty i zapisać.