Platformy i sklepy internetowe

⌘K
  1. Strona główna
  2. Dokumentacja
  3. Platformy i sklepy intern...
  4. Thulium
  5. Zakres integracji z Thulium

Zakres integracji z Thulium

Thulium jest narzędziem służącym do obsługi klienta skupiający takie funkcje jak (infolinia, helpdesk, czat, Messenger) w ramach jednego systemu. Przy użyciu systemu można więc powadzić komunikację z klientami przez różne kanały w jednym miejscu. Marką odpowiedzialną za stworzenie integracji jest Thulium przy współpracy z xSale. Wszystkie pytania dotyczące obsługi oraz działania tego narzędzia mogą być kierowane bezpośrednio do twórcy.

Więcej na temat tego rozwiązania Thulium

Zakres integracji z Thulium
  • kontrahenci z xSale mogą być automatycznie dodawani do Thulium,
  • do Thulium mogą być przesłane informacje o zamówieniu klienta. Będą one wyświetlane w dodatkowej zakładce,
  • w integracji możliwy jest podgląd zamówień w ramach czatu, e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej z klientem
  • integracja jest jednostronna (dane są przesyłane tylko z xSale do Thulium)

Integracja możliwa jest do dodania bezpośrednio po zalogowaniu do panelu Thulium i można ją znaleźć w zakładce Administracja. Po kliknięciu we wtyczkę integracja pojawi się okno z dostępnymi dodatkami. Należy wybrać xSale. Dalsza konfiguracja odbywa się w kreatorze Thulium.

Zakres integracji obejmuje również synchronizacje bazy klientów. Taką synchronizację należy wykonać tylko jednorazowo w Thulium. Podczas pierwszej synchronizacji zostaną sparowani wszyscy klienci xSale z Thulium. Dalsze synchronizacje odbywają się automatycznie co 30 minut. Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian.

Uruchomienie integracji odbywa się tylko po stronie Thulium- w xSale nie musimy dokonywać żadnych zmian.