Współpraca z systemami ERP i WMS

 1. Home
 2. Docs
 3. Współpraca z systemami ERP i WMS
 4. Futuriti WMS Packing

Futuriti WMS Packing

WMS Packing, to dodatkowy moduł, zintegrowany z xSale przez API xSale, który umożliwia podgląd listy zamówień i wymuszenie szybkiego generowania listów przewozowych. WMS Packing działa responsywnie na wszystkich urządzeniach mobilnych z przeglądarką internetową takich jak telefon, tablet, kolektor danych. Dzięki WMS Packing osoba pakująca zamówienie na magazynie ma możliwość szybkiego wygenerowania listu bez konieczności dostępu do komputera, wystarczy telefon lub tablet podłączony do Internetu. Wymuszenie generowania listu z poziomu WMS Packing przesyła sygnał do xSale, co powoduje automatyczne generowanie etykiety i wydrukowanie jej na wskazanej w xSale drukarce.

Dostęp do WMS Packing uzyskujemy po zalogowaniu na https://online.xsale.ai/packing
Konta użytkowników zakłada helpdesk xSale, w tym celu wymagany jest kontakt na adres helpdesk@xsale.ai.

Po zalogowaniu do WMS Packing widoczna jest lista zamówień z xSale z możliwości filtrowania według ID zamówienia z xSale (1) lub według danych na zamówieniu (2):

 • Odbiorca/Kupujący
 • Płatność
 • Integracja
 • Forma płatności
 • Status zamówienia
 • Forma dostawy
 • Status przesyłki
 • Data zamówienia.

Ustawione filtry są zapamiętywane dla użytkownika przy kolejnym logowaniu, można również dostosować widok kolumn.

Z poziomu listy zamówień dostępne są operacje seryjne, które umożliwiają seryjne generowanie listów przewozowych do zaznaczonych zamówień.
Przy seryjnym generowaniu przesyłek podpowiada się usługa domyślna lub jest możliwość wybrania jej z listy.

Do konkretnego zamówienia można przejść od razu po wpisaniu jego ID w polu „Wyszukaj zamówienie po id” (1), docelowo możliwe będzie również zeskanowanie kodu kreskowego z ID zamówienia. Można również wybrać zamówienie bezpośrednio z listy zamówień (3).

Generowanie przesyłki odbywa się po kliknięciu przycisku GENERUJ LP (4), po kliknięciu przycisku pojawia się potwierdzenie generowania paczki.
Przycisk OPCJE DODATKOWE (5) umożliwia zmianę domyślnych gabarytów przesyłki (7) lub dodanie podpaczek (8) jeżeli takie opcje są dostępne dla wybranej usługi kuriera.

Przed generowaniem listu możliwa jest edycja i ewentualne poprawienie danych odbiorcy (6).

Przykładowy scenariusz użycia:

 • Zamówienie (np. z Allegro) wpływa do xSale
 • xSale tworzy RO/ZS w systemie ERP i przenosi na ten dokument atrybut z ID zamówienia w xSale
 • Atrybut z ID może być przeniesiony na dokument, na podstawie którego pakowane są przesyłki (np. RO, WZ, Faktura)
  • ID może też być przeniesione na dokument w formie kodu kreskowego do skanowania (nie jest to funkcjonalność xSale ani WMS Packing)
 • Pracownik odpowiedzialny za pakowanie przesyłek korzystając z WMS Packing zaraz po zalogowaniu ma aktywne pole wyszukiwania po ID i może od razu wpisać ID (lub alternatywnie zeskanować) zamówienia a WMS Packing otworzy mu widok zamówienia dostosowany do ekranu urządzenia z którego korzysta, pokazując podstawowe informacje o zamówieniu oraz prezentujący przyciski „Generuj LP” i „Opcje dodatkowe”
  • Po kliknięciu „Generuj LP” wysyłany jest komunikat do xSale a w efekcie po chwili na przypisanej do użytkownika drukarce wychodzi wydruk listu przewozowego.
  • Można skorzystać z „Opcje dodatkowe” które umożliwią nam np. łatwą zmianę domyślnych ustawień kurierów np. zmianę wagi, zmianę wymiarów, czy zmianę gabarytu InPost.
 • Całościowe wygenerowanie listu przewozowego do konkretnego dokumentu zajmie operatorowi kilka sekund i po wygenerowaniu listu od razu zostanie on przeniesiony do widoku listy zamówień z ponownie aktywnym polem wyszukiwania po ID.

Zrzuty WMS Packing

 

Articles