Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Futuriti WMS Packing
  5. Przypisanie drukarki do operatora WMS Packing

Przypisanie drukarki do operatora WMS Packing

Drukowanie listów przewozowych generowanych za pomocą WMS Packing odbywa się na drukarkach przypisanych operatorów.

Przypisanie drukarki do operatora xSale/WMS Packing wykonujemy z poziomu konfiguracji xSale. Wchodzimy w menu Konfiguracja > Użytkownicy > Użytkownicy firmy i edytujemy użytkownika WMS Packing. Na stronie edycji użytkownika uzupełniamy pola:

  • Integracja Connector-Printer dla WMS Packing – wskazujemy nazwę integracji z Connector Printer. Instrukcję w jaki sposób dodać integrację z Connector Printer znajduje się tutaj.
  • Nazwa drukarki dla WMS Packing – wskazujemy nazwę drukarki do drukowania listów.

Aktywacja procesów odpowiedzialnych za automatyczne drukowanie listów wykonywana jest przez administratorów systemu (wymagane zgłoszenie na helpdesk@xsale.ai).