Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Futuriti WMS Packing
  5. Zakres integracji z WMS Packing

Zakres integracji z WMS Packing

Tabela zawiera odpowiedniki pól z xSale i WMS Packing wraz z nazwami tych pól w danych systemach oraz numer pola, którym oznaczone jest ono na zrzutach w galerii znajdujących się pod tabelą.

Obszar xSale  Pole xSale Nr Obszar WMS Packing Pole WMS Packing Nr 
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia ID 1 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę ID 1
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Data zakupu 2 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Pozostałe informacje Data 2
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Status 3 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Pozostałe informacje Status 3
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Integracja 4 Lista zamówień >  Integracja Integracja 14
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Dostawa 5 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Pozostałe informacje Dostawa 4
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Płatność 6 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Pozostałe informacje Płatność 5
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Uwagi 7 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Pozostałe informacje Uwagi 12
Edycja zamówienia >Lista przedmiotów zamówienia Nazwa 8 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę Produkt (nazwa) 8
Edycja zamówienia >Lista przedmiotów zamówienia Kod 9 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę Produkt (kod) 9
Edycja zamówienia >Lista przedmiotów zamówienia Ilość 10 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę Ilość 10
Edycja zamówienia >Lista przedmiotów zamówienia Cena 11 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę Cena 11
Edycja zamówienia >Lista przedmiotów zamówienia Suma 12 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę Suma 13
Edycja zamówienia > Lista płatności Płatność 13 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę Status płatności 6
Edycja oferty > Zdjęcia Zdjęcia produktu 14 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę Zdjęcie 7
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 15 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Nazwa 1 15
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 2 16 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Nazwa 2 16
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 3 17 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Nazwa 3 17
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca NIP 18 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Nr podatkowy 26
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Telefon 19 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Telefon 19
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Telefon komórkowy 20 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Telefon komórkowy 20
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca E-mail 21 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Email 18
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Miasto 22 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Miasto 21
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Ulica 23 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Ulica 22
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Numer ulicy 24 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Numer ulicy 23
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kod pocztowy 25 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Kod pocztowy 24
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kraj 26 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Kraj 25
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Uwagi dostawy 27 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Odbiorca > Edytuj adres odbiorcy Notatki 27
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 28 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Nazwa 1 28
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 2 29 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Nazwa 2 29
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 3 30 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Nazwa 3 30
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący NIP 31 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Nr podatkowy 39
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Telefon 32 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Telefon 32
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Telefon komórkowy 33 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Telefon komórkowy 33
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący E-mail 34 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Email 31
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Miasto 35 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Miasto 34
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Ulica 36 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Ulica 35
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Numer ulicy 37 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Numer ulicy 36
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Kod pocztowy 38 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Kod pocztowy 37
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Kraj 39 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Kraj 38
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Uwagi dostawy 40 Lista zamówień > Operacje > Stwórz przesyłkę > Kupujący > Edytuj adres kupującego Notatki 40

Zrzuty xSale

Zrzuty WMS Packing