xSale

⌘K
 1. Strona główna
 2. Dokumentacja
 3. xSale
 4. Konfiguracja xSale
 5. Ceny, Stawki VAT

Ceny, Stawki VAT

Ceny, Rodzaj ceny, Stawki VAT

 

XSale umożliwia przesyłanie cen z systemu ERP ( np. Comarch Optima, Comach XL, Subiekt ) do kanału sprzedaży ( np. Allegr, Shoper, Presta itp.)

Poniżej są przedstawione miejsca konfiguracyjne i obieg ceny które są synchronizowane i konfigurowane.

 1. Wybór cen które są synchronizowane pomiędzy ERP a xSale

Ceny które są synchronizowane do xSale ( a następnie możliwe do wyboru podczas synchronizacji z kanałami sprzedaży) należy wskazać w Futuriti Webservice Instance Manager

Konfiguracja/->Towary ceny /-> szukaj /->wybieramy ceny /-> zapisz /->Harmonogram /-> Zatrzymaj /-> Uruchom

 1. xSale – lista cen ( Typ ceny)

Wskazane w webservice ceny zostaną przesynchronizowane razem z pierwszym towarem który je wykorzystuje do xSale .

Lista przesynchronizowanych cen z xSale dostępne są w Konfiguracja /-> Ceny /-> Typy cen

Na cenie ustawiają się takie parametry ceny pobrane z systemu ERP jak:

 • Kod, nazwa, waluta, Netto/Brutto  – nie należy zmieniać tych parametrów – są one pobierane i ustawiane analogicznie do ich ustawień po stronie ERP
  • Typ ceny Netto/Brutto powinien odpowiadać typowi ceny po stronie ERP

 1. Cena w integracji z ERP (np. Comarch Optima, XL, Subiekt itp.)

  Ceny z integracji z ERP są konfigurowane w Futuriti Webservice Manager który jest instalowany na serwerze. Po stronie ustawień konfiguracyjnych w xSALE w konkretnej integracji z ERP są również dostępne ustawienia konfiguracyjne cen:

  Konfiguracja /-> Ogólne /-> Integracje /-> np. Integracja Allegro_kontoAllegro /-> Edytuj

   • Typ ceny – może pozostać pusta. Cena domyślna która będzie się podpowiadać podczas wystawienia ofert. Jednak na dalszym kroku wystawiania oferty, po wskazaniu kanału sprzedaży typ ceny ustawia się zgodnie z typem ceny wskazanym na konkretnej integracji ( np. z integracji z Allegro)
   • Typ ceny źródłowej – służy do przeliczania ceny z ERP która jest w walucie obcej na PLN
   • Ceny Brutto – parametr nie jest obsługiwany w tym zakresie
 2. Cena w integracji z kanałami sprzedaży (np. allegro, shoper, presta itp. )

Parametry dostepne na integracji

 • Typ ceny – Cena domyślna która będzie się podpowiadać podczas wystawienia ofert. Jest to cena domyślna którą można zmienić indywidualnie podczas wystawiania oferty.
 • Typ ceny źródłowej – służy do przeliczania ceny z ERP która jest w walucie obcej na PLN
 • Ceny Brutto – parametr nie jest obsługiwany w tym zakresie

Dodatkowo w sklepach które wymuszają stosowanie konkretnej ceny i przeliczają netto/brutto po swojej stronie umożliwiono konfigurację rodzaju wysyłanej ceny  ( np. Presta, skyShop)

Konfiguracja /-> Ogólne /-> Integracje /-> np. Integracja Allegro_kontoAllegro /-> Edytuj / zapisz i przejdź do instalatora /-> 3 krok Typy Cen

 

Wysyłana cena ofert towarów, oraz typ ceny (netto/brutto) dla danej integracji jest z góry ustalana wg możliwości jakie udostępnia dany sklep. Ustawienie parametru „Ceny Brutto” na integracji nie ma w tym zakresie zastosowania.

Rodzaj wysyłanej ceny (netto/brutto ) jest zgodny z typem ceny w  Konfiguracja /-> Ceny /-> Typy cen (pkt 2).

Poszczególne kanały sprzedaży (integracje) przyjmują ceny tylko w konkretnych rodzajach netto lub brutto np. :

 • Wysłana cena przez xSale jest traktowana w sklepie jako brutto: np. Allegro, shoper
 • Wysłana cena przez xSale jest traktowana w sklepie jako netto: np. Presta
 • Wysłana cena przez xSale jest traktowana w sklepie jako netto/brutto: np. SkyShop

 

Stąd też wysyłana cena jest przeliczana zgodnie z zależnościami netto/brutto.

Przykład 1

Jeśli cena w xSALE pobrana z ERP jest ceną brutto, jest wysyłana do sklepu przyjmującego cenę brutto ( np. Allegro, shoper)

 • Cena nie jest przeliczana, wysłana zostanie wartość ceny brutto pobranej z ERP np.
  • Optima – 100 zł cena detaliczna brutto
  • xSale cena  „detaliczna”  brutto (Konfiguracja /-> Ceny /-> Typy cen)
  • xSale cena na towarze i Ofercie, wartość 100  zł ( typ brutto)
  • xSale stawka vat 23%
  • xSale cena wysłana do Allegro = 100 zł

Przykład 2

Jeśli cena w xSALE pobrana z ERP jest ceną netto, jest wysyłana do sklepu przyjmującego cenę brutto ( np. Allegro, shoper)

 • Cena zostanie przeliczona netto->brutto i wysłana zostanie wartość ceny brutto pobranej z ERP np.:
  • Optima – 100 zł cena „hurtowa 1” netto
  • xSale cena  „hurtowa”  netto  (Konfiguracja /-> Ceny /-> Typy cen)
  • xSale cena na towarze i Ofercie, wartość 100  zł ( typ netto)
  • xSale stawka vat 23%
  • xSale cena wysłana do Allegro = 123 zł

Przykład 3

Jeśli cena w xSALE pobrana z ERP jest ceną brutto, jest wysyłana do sklepu przyjmującego cenę netto ( np. PrestaShop)

 • Cena zostanie przeliczona brutto->netto i wysłana zostanie wartość ceny netto pobranej z ERP np.:
  • Optima – 100 zł cena „detaliczna” brutto
  • xSale cena  „detaliczna”  brutto  (Konfiguracja /-> Ceny /-> Typy cen)
  • Parametr wysyłaj ceny brutto – odznaczony (Konfiguracja /-> Ogólne /-> Integracje /-> np. Integracja Allegro_kontoAllegro /-> Edytuj / zapisz i przejdź do instalatora /-> 3 krok Typy Cen)
  • xSale cena na towarze i Ofercie, wartość 100  zł ( typ brutto)
  • xSale stawka vat 23%
  • xSale cena wysłana do PrestaShop = 81,30 zł
  • Sklep PrestaShop po swojej stronie ustawi Netto 81,30 zł, Brutto 100zł

Szczegółowe informację jaki typ ceny jest odbierany przez sklep dostępny jest w dokumentacji danej integracji ( zakresie integracji )

 

 1. Ustawienie ceny i stawki vat na towarze w xSALE

 

Po stronie xSale na kartotece Towaru wyświetlana są typy cen oraz wartości liczbowe cen.

Wyświetlone są tutaj wszystkie ceny które są synchronizowane pomiędzy ERP /-> xSale (pkt. 1).

Rodzaj ceny (netto/brutto) jest zgodny z ustawieniem ceny (Konfiguracja /-> Ceny /-> Typy cen)

Na towarze możliwe jest wyświetlanie dodatkowych  informacje np. Stawka VAT (jeżeli nie ma takiego pola, należy je aktywować  (Konfiguracja /-> Asortyment /-> Pola na towarze))

Pola Cena domyślna oraz Typ ceny na pierwszej stronie towaru nie są przekazywane do żadnej integracji, nie biorą udziału w synchronizacji z kanałami sprzedaży

 1. Ustawienie ceny na Ofercie w xSale

Oferta jest najważniejszym miejscem synchronizacji z Kanałem sprzedaży. Wszystkie domyślnie ustawiane i proponowane wartości mogą być indywidualnie zmieniane na ofercie, które zostaną wysłane do sklepu.

Typ ceny jaki jest wysyłany do sklepu określa się w Kanał sprzedaży i ceny. Typ ceny od razu określa jaki jest rodzaj ceny (netto czy brutto) (Konfiguracja /-> Ceny /-> Typy cen)

Rodzaj ceny określa też czy cena wysyłana do kanału sprzedaży zostanie przeliczona pomiędzy netto/brutto.

 

Wartość ceny która jest wysyłana do sklepu pobierana jest z Warianty i Ceny -> z sekcji TYPY CENY -> cena,  z ceny która jest wskazana w Kanale sprzedaży i ceny (powyżej).

Pole cena zaznaczona na żółto nie bierze udziału w integracjach z kanałami sprzedaży

Pole stawka VAT jest pobierane z Towaru oraz jest wysyłane do sklepów które umożliwiają taką integrację  (zakres integracji). W przypadku ofert oznaczonych jako ZESTAW stawka VAT domyślnie podpowiada się 23%, ale musi zostać prawidłowo wybrana zgodnie z przeznaczeniem zestawu. W przypadku zestawów pole stawki vat nie jest również aktualizowane po zmianach na poszczególnych składnikach takiego zestawu ( z uwagi na fakt że każdy składnik może mieć inną stawkę vat)

Zmiana ceny w ERP i synchronizowanie ceny na Towar w xSale powoduje automatyczną zmianę na Ofercie zgodnie ze scenariuszem ( zmiana ceny w ERP ->Towar ->Oferta ->Sklep)

 

 

 

  6. Popularne pytania i problemy podczas synchronizacji cen

 1. Cena modyfikowana przez jednego pracownika nie jest wysyłana do xSALE
  • Czy na stanowisku na którym pracuje podany operator data jest aktualna (należy ustawić aktualną datę)
 2. Cena na towarze xSale jest inna niż w ERP
  • Czy na stanowisku na którym pracuje podany operator data jest aktualna (należy ustawić aktualną datę)
  • czy na dany towar jest obowiązująca promocja