xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Konfiguracja xSale
  5. Konfiguracja – podstawowe opcje

Konfiguracja – podstawowe opcje

Wymagana rola: Administrator firmy

Role przydziela helpdesk xSale.

 

W systemie xSale dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych znajduje się w zakładce Konfiguracja.

Stawki VAT

W tym miejscu można przypisać stawki VAT w xSale oraz ustawić stawkę domyślną.

Użytkownicy firmy

Ta zakładka pozwala na dodanie nowego użytkownika xSale z uprawnieniami pozwalającymi na dostęp do zakładek Dane sprzedaży oraz Dokumenty.

Języki

W tym miejscu za pomocą przycisku Dodaj można skonfigurować dowolne języki dostępne jako poszczególne zakładki na ofertach.

Do kanału sprzedaży można przypisać w konfiguracji domyślny język, wtedy podczas wystawiania oferty na ten kanał sprzedaży nazwa i opis będą pobierane z zakładki z domyślnym językiem.

Pozwala to na wystawienie jednej oferty z różnymi nazwami i różnym opisem na kilku kanałach sprzedaży.

Do opisu każdej synchronizowanej przez xSale oferty doklejany jest na końcu dopisek „Nr oferty xSale: xxx” gdzie xxx to ID po którym oferta jest synchronizowana np. nr aukcji Allegro, nr oferty eBay, kod w eSklepie itd. Dopisek ten doklejany jest do opisu każdej oferty i służy do rozróżnienia ofert zarządzanych automatycznie przez xSale. Nie podlega on konfiguracji.

Lista walut

Zakładka lista walut zawiera listę dostępnych walut w systemie xSale.

Kurs waluty

W tym miejscu edytując Kurs NBP można wprowadzić kursy dla różnych walut. Jest też opcja ustawienia automatycznego pobierania kursu NBP z serwisu NBP.
Według tego kursu cena pobrana z systemu ERP w PLN może się automatycznie przeliczać na ofercie na cenę w innej walucie np. EUR. O ile w konfiguracji integracji wybrano odpowiedni typ ceny w EUR oraz typ ceny źródłowej w PLN.

Międzynarodowa stawka VAT

Tutaj można ustawić wysokość stawki VAT dla poszczególnych krajów. Dzięki temu zamówienia dla klientów zagranicznych mogą wczytywać się do systemu ERP bez obsługi operatora.

Statusy

Zakładka statusy zawiera listę dostępnych statusów na dokumentach w xSale.

Klikając przycisk +Stwórz można dodać nowy status. W oknie, które się pojawi wpisujemy nazwę statusu i jego opis oraz zaznaczamy na jakich dokumentach będzie dostępny.

Grupy

W tym miejscu znajdują się wszystkie kategorie produktów zaimportowane z poszczególnych platform sprzedażowych i sklepów internetowych. Synchronizacja grup produktów rozpoczyna się automatycznie po uruchomieniu integracji z poszczególnymi platformami sprzedażowymi.

Parametry

Zakładka Parametry zawiera wszystkie parametry pobrane z poszczególnych platform sprzedażowych i sklepów internetowych. Parametry pobierają się automatycznie po dodaniu i aktywowaniu integracji z platformą sprzedażową.

Zestaw parametrów

Tutaj można tworzyć i edytować zestawy parametrów, które później można podłączać do kanałów sprzedaży na ofertach.
Podczas wystawiania ofert na platformach sprzedażowych takich jak np. Allegro wymagane jest podanie pewnych parametrów. Niektóre z nich są ściśle związane z produktem takie jak np. kolor , rozmiar, ale są też takie które zawierają informacje o właścicielu konta i są uniwersalne dla większej liczby produktów. Przykładem takich parametrów w Allegro są kraj, miejscowość, kod pocztowy,  czas wysyłki, koszty dostawy. Aby nie uzupełniać za każdym razem tworząc nową ofertę tych samych parametrów takich jak kraj, kod pocztowy itp. można utworzyć w xSale zestawy parametrów, które będą zawierały te podstawowe wymagane parametry.

W celu dodania zestawu parametrów wchodzimy w Konfiguracja –> Zestawy parametrów i klikamy przycisk +Dodaj.

Następnie wpisujemy nazwę zestawu i klikamy Dodaj. Po dodaniu pojawi nam się sekcja Dodaj parametr oraz przycisk Dodaj/usuń, za jego pomocą możemy dodać parametry do zestawu i przypisać im wartości.

Typy cen

Zakładka Typy cen zawiera wszystkie typy cen pobrane z systemu ERP, a także zdefiniowane w xSale. W tym miejscu można dodać nowy typ ceny, który będzie pojawiał się na towarach i któremu będzie można przypisać odpowiednią wartość.

Sposoby dostawy

Wszystkie sposoby dostawy, które wyświetlają się na zamówieniach w polu Dostawa można zdefiniować w tym miejscu.
Aby na zamówieniu importowanym z kanału sprzedaży wczytywała się odpowiednia forma dostawy należy przyporządkować formy dostawy w sklepie do sposobów dostawy w xSale. Można to zrobić na etapie konfiguracji integracji (Konfiguracja –> Integracje –> Edycja mapowań przy odpowiednim kanale sprzedaży.

Formy płatności

Tutaj można dodawać i edytować wszystkie formy płatności dostępne na zamówieniach w xSale.

Szablony e-mail

W tym miejscu znajdują się szablony e-mail, które mogą być wysyłane po uruchomieniu automatycznych procesów w xSale.
Za pomocą przycisku +Dodaj można dodać nowy szablon, które na przykład będzie wysyłany do klienta wraz z numerem listu przewozowego.

E-maile systemowe

W zakładce E-maile systemowe (link do konfiguracji w xSale) znajdują się konta pocztowe, z których mogą być wysyłane wiadomości e-mail. Tutaj można dodać nowe konto za pomocą przycisku +Dodaj lub edytować wcześniej dodane.

Dostawcy

Zakładka Dostawcy umożliwia integracje z Dostawcą i automatyczne dodawanie lub aktualizację towarów na podstawie pliku w formacie csv, xls, xlsx lub BMEcat. Plik można wczytywać ręcznie w xSale lub może być automatycznie pobierany do xSale z serwera ftp co kilka godzin.

Jednostki miary

W tym miejscu można zdefiniować jednostki miary dostępne na towarach w xSale.

Pola na towarze

Tutaj można zaznaczyć, które pola chcemy wyświetlić podczas edycji towaru w xSale.