xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Konfiguracja xSale
  5. Szablony wydruków

Szablony wydruków

Funkcja szablon wydruku umożliwia stworzenie wzoru wydruku dla karty towarowej w xSale. Następnie możemy przechodząc bezpośrednio na kartę towaru dokonać jej wydruku. Żeby na karcie towaru pojawił się odpowiedni przycisk umożliwiający jej wydruk użytkownik, na którego jesteśmy zalogowani musi mieć zdefiniowany szablon wydruku.

Takie szablon dla użytkownika możemy wskazać w zakładce konfiguracja->użytkownicy->użytkownicy firmy. Dla każdego użytkownika możemy wskazać więcej niż jeden szablon. Wtedy po naciśnięciu przycisku wydruk na karcie towarowej lub na liście towarów wyświetli się okno umożliwiające wybór szablonu z jakiego można skorzystać.

Pole wyboru szablonów dla użytkownika:

Natomiast szablon możemy dodać w menu konfiguracja->zaawansowane->szablony wydruków


Szablony mogą podlegać edycji własnej za pomocą odpowiedniego narzędzia. Format szablonu to JSON. W szablonie możemy dodatkowo zdefiniować takie elementy jak logo organizacji, które będzie widoczne na wydruku. Logo możemy zdefiniować również na użytkowniku co spowoduje, jego dodanie na wydruk.
Funkcja może być przydatna gdy chcemy pobrać lub przesłać dane z karty towaru w formacie pliku PDF.