xSale

 1. Home
 2. Docs
 3. xSale
 4. Oferty
 5. Łączenie pobranych ofert z towarami

Łączenie pobranych ofert z towarami

Łączenie manualne

Aukcje pobrane np. z Allegro widnieją jako oferty w xSale. Po pobraniu maja wyłączoną aktywność i nie maja podłączonego towaru stąd nie synchronizują się z Allegro. Aby na takich ofertach prawidłowo działała synchronizacja stanów magazynowych i cen należy połączyć takie oferty z towarami z ERP oraz włączyć im aktywność kanału sprzedaży.

Łączenie towarów z aukcjami można wykonać ręcznie edytując poszczególne oferty w xSale lub poprzez wczytanie pliku csv. Plik csv musi zawierać dwie kolumny, jedną z numerem aukcji a drugą z kodem towaru z ERP. Poniżej instrukcja ręcznego łączenia ofert z towarami.

 1. Pobrane aukcje znajdują się w Dane sprzedaży –> Oferty.
  Przy ofertach niepołączonych z towarem kolumna Kody towaru jest pusta. Aby wyszukać takie oferty najlepiej posortować listę według kolumny Kod EAN. Dodatkowo przy ofertach pobranych z Allegro w kolumnie Kod widoczny jest nr aukcji Allegro, który po wejściu w edycję ofert można edytować w części Informacje dodatkowe o ofercie i zmienić na np. kod towaru.
 2. W celu połączenia oferty z towarem edytujemy odpowiednią ofertę i przechodzimy do sekcji Warianty i ceny i klikamy przycisk Edytuj.
 3. Następnie musimy wyszukać towar, który będzie połączony z ofertą. Po kliknięciu w polu Towar pojawi się lista towarów, w nawiasie będzie podany kod z ERP. Aby wyszukać odpowiedni produkt najlepiej wpisać w tym polu jego kod lub nazwę.
 4. Po wybraniu odpowiedniego produktu klikamy Zapisz.
 5. Ostatni krok to włączenie aktywności kanału sprzedaży na ofercie. W tym celu należy przejść do sekcji Kanały sprzedaży kliknąć edytuj przy kanale Allegro i zaznaczyć check-box aktywny.
  Na tym etapie ustawiamy też odpowiedni typ ceny, która będzie przesyłana do Allegro i ewentualnie dodajemy marżę.

 

Łączenie automatycznie

XSale może połączyć automatycznie oferty z towarami za pomocą pliku CSV.  Musi posiadać odpowiednie formatowanie. Kolumny muszą być rozdzielone średnikami i posiadać dwie kolumny:
1. Kod oferty (w przypadku ofert pobranych z Allegro jest to zazwyczaj nr aukcji)
2. Kod towaru z ERP (kolumna zawierająca kod towaru z ERP nie powinna zawierać pustych wartości, w przeciwnym do oferty zostanie przypisany nieprawidłowy towar).

Tak przygotowany plik wczytujemy w Konfiguracja -> Ogólne -> Integracje -> Łączenie towarów z ofertami

Przykładowy plik CSV