xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Oferty
  5. Lista ofert

Lista ofert

Lista ofert zawiera wszystkie oferty stworzone na podstawie bazy towarowej. Oferty można odpowiednio sortować oraz filtrować po nagłówkach tabeli, co umożliwia szybkie odnalezienie szukanej oferty. Klikając przycisk Dodaj można dodać nową ofertę i powiązać ją z towarem zaimportowanym z ERPa.

Przy każdej z ofert dostępne są trzy przyciski Edytuj, Kopiuj, Archiwizuj, które umożliwiają zarządzanie ofertami.

Za pomocą przycisku Edytuj można dokonać zmian w ofercie lub wyświetlić jej podgląd.

Przycisk Kopiuj skopiuje wybraną ofertę – po kliknięciu zostaniemy przeniesieni na nowo utworzoną kopię. Utworzona kopia będzie miała przeniesione 100% pól jak np. opisy, zdjęcia, atrybuty, podpięty towar, podpięte kanały sprzedaży. Utworzona kopia ma do nazwy doklejony dopisek „-Kopia” oraz domyślnie nieaktywne integrację – aby użytkownik mógł samodzielnie aktywować ofertę po wprowadzeniu niezbędnych zmian.

Przycisk Archiwizuj przeniesie ją do archiwum – oferta archiwalna traktowana jest jak usunięta, jednak jest możliwość odarchiwizowania jej w razie potrzeby. Nie można zarchiwizować oferty, która ma aktywne integracje.

Przycisk Operacje seryjne pozwala na zarządzanie wieloma ofertami jednocześnie. Za pomocą tego przycisku można przypisać lub edytować kanał sprzedaży, można również dodać, usunąć lub edytować wybrane parametry na zaznaczonych ofertach.