xSale

 1. Home
 2. Docs
 3. xSale
 4. Oferty
 5. [V2] Log synchronizacji

[V2] Log synchronizacji

Log synchronizacji pokazuje listę ofert wraz z datą ich ostatniej synchronizacji na poszczególnych kanałach sprzedaży.

 • Lista jest domyślnie posortowana według daty ostatniej synchronizacji, na górze listy widoczne są oferty ostatnio synchronizowane.
 • Log synchronizacji zawiera oferty, które mają wyłączony kanał sprzedaży lub są archiwalne jeżeli kiedyś były synchronizowane do kanału sprzedaży.
 • Możliwe jest odfiltrowanie ofert w logu według Nazwy i kodu towaru podłączonego do oferty, daty ostatniej synchronizacji od do, Ceny od do, aktywności tak /nie waluty oraz nazwy kanału sprzedaży.
 • Możliwe jest ustawienie domyślnego widoku listy jakie kolumny są wyświetlane i w jakiej kolejności.
 • Kolumna Nazwa wyświetla nazwę towaru podłączonego do oferty. Jeżeli oferta jest wielowariantowa, to w logu synchronizacji dla każdego towaru będzie widoczna jako osobny wiersz. W przypadku ofert będących zestawami kolumna nazwa zawiera nazwę oferty.
 • Kolumna Cena/Waluta wyświetla wartość ceny jaka była synchronizowana do kanału sprzedaży.
 • Kolumna Błąd/Ostrzeżenie pokazuje komunikat jeżeli w trakcie synchronizacji do kanału sprzedaży wystąpił błąd.
 • Kliknięcie na podświetlony tekst w w kolumnie Id lub Nazwa przenosi do strony edycji oferty.