xSale

⌘K
 1. Strona główna
 2. Dokumentacja
 3. xSale
 4. Oferty
 5. Oferta jako zestaw

Oferta jako zestaw

W xSale jest możliwość tworzenia ofert na zestawy produktów oraz produkty z gratisami. Recepturę zestawu można zdefiniować na ofercie w części Warianty i ceny.

Aby utworzyć ofertę na zestaw produktów w xSale’u najpierw tworzymy zwykłą ofertę z towaru, który będzie wchodził w skład receptury. Następnie edytując ofertę w części Wariant i cena zaznaczamy, że oferta jest zestawem i dodajemy kolejne składniki.

Podczas dodawania składników do zestawu należy podać liczbę sztuk i oznaczyć które z nich są gratisami.

Cenę zestawu można ustalić ręcznie zaznaczając opcję Stała cena. Wtedy jej typ (brutto lub netto) jest pobierany z ceny domyślnej w xSale. To znaczy jeżeli cena domyślna w xSale jest typu brutto, to wtedy stała cena przy przesyłaniu do kanału sprzedaży jest traktowana jako brutto.

Jeżeli nie zaznaczymy opcji Stała cena system sam wyliczy cenę sumując ceny składników oraz uwzględniając ceny domyślne dla konkretnych kanałów sprzedaży.
Podczas wczytywania zamówienia do systemu ERP na zestaw ze Stałą ceną, ceny poszczególnych pozycji wyliczane są proporcjonalnie względem podstawowej ceny każdego z towarów.

Przykład: 
Zestaw składa się z dwóch towarów A – 70 zł i B – 30 zł. 

 • Bez określenia stałej ceny. System wystawi ofertę w cenie 100 zł. Następnie po jej kupnie wprowadzi zamówienie do ERP na dwie pozycje A – 70 zł i B – 30 zł
 • Określona stała cena np. 80 zł. System wystawi ofertę w cenie 80 zł. Następnie po jej kupnie wprowadzi zamówienie do ERP na dwie pomniejszone proporcjonalnie pozycje A – 56 zł i B – 24 zł (100-80=20 zł, 70% z 20zł = 14 zł, 30% z 20 = 6 zł. Bazowa cena zostanie pomniejszona 70 zł-14 zł=56 zł i 30 zł-6 zł=24 zł). 

Ilość dostępnych zestawów wyliczana jest na podstawie ilości dostępnych towarów z receptury w ramach każdego magazynu a następnie sumowana.

Przykład:

 • W skład zestawu wchodzi 2 sztuki Towaru A i 1 sztuka Towaru B. Stan magazynowy towarów to:
  • 5 szt Towaru A i 3 sztuki Towaru B w magazynie Kraków
  • 10 szt Towaru A i 1 sztuka Towaru B w magazynie Warszawa.
 • Zatem w magazynie Kraków można złożyć 2 zestawy, a w magazynie Warszawa 1 zestaw. Jeżeli integracja korzysta z dwóch magazynów, to łączna ilość dostępnych zestawów na obu magazynach to 3.
 • W przypadku gdy w konfiguracji integracji nie zaznaczono z jakich magazynów integracja pobiera stan, to przy wyliczaniu ilości dostępnych zestawów wszystkie magazyny dodane w xSale traktowane są jak jeden magazyn. Wtedy liczba dostępnych zestawów, to 4.

Oferty typu zestaw można w łatwy sposób filtrować na liście ofert (Dane sprzedaży > Oferty).

Zwykłą ofertę można zamienić na zestaw i odwrotnie zestaw można zamienić na zwykłą ofertę.

Uwagi

Jeśli pozostaje pozycja o wartości jednego grosza, to reszta jest odejmowana od następnej pozycji, dopóki jej cena nie przekroczy jednego grosza.