xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Oferty
  5. Operacje seryjne na ofertach

Operacje seryjne na ofertach

Operacje seryjne na ofertach pozwalają na seryjne zarządzanie wieloma ofertami jednocześnie.

Za pomocą operacji seryjnych można edytować i dodawać kanały sprzedaży na ofertach a także dodawać i usuwać parametry na zaznaczonych ofertach. Jedną operacją seryjną można jednocześnie zmienić maksymalnie 500 ofert. Warto pamiętać, aby przed wykonaniem tak dużej zmiany zrobić test na niewielkiej liczbie ofert i sprawdzić czy zmiana wykonała się prawidłowo i czy osiągnęliśmy zamierzony efekt.

Aby wykonać operację seryjną na ofertach zaznaczamy na liście ofert te oferty na których chcemy dokonać zmian, klikamy przycisk Operacje seryjne i wybieramy odpowiednią operację z listy.

1. Dodaj kanał sprzedaży

Opcja Dodaj kanał sprzedaży umożliwia dodanie jednego kanału sprzedaży do wszystkich zaznaczonych ofert.

Kanał sprzedaży, który chcemy dodać do ofert ustawiamy w polu Platforma sprzedażowa. Podobnie jak podczas edycji pojedynczej oferty do kanału sprzedaży można przypisać Zestaw parametrów. W polu Typ ceny ustawiamy właściwy typ ceny, ten który ma zostać przesłany do sklepu. Opcjonalnie można również ustawić Marże. Jeżeli kanał sprzedaży ma być aktywny, to trzeba zaznaczyć check-box Aktywny.

W sekcji „Grupy” wybieramy z której dodanej już integracji skopiować grupę. Nie da się dodać integracji bez przypisania grupy – stąd wybór jest wymagany. W przypadku dodawania nowej integracji tego samego typu, najlepiej skopiować grupę z innej integracji tego samego typu. Przykład: Mamy dodane oferty do konta Allegro Konto1, chcemy wystawić oferty na Allegro na Konto2. Stąd przy dodawaniu kanału sprzedaży najlepiej skopiować kategorie z Konto1. Przykład 2: Mamy dodane oferty do konta Allegro Konto1, chcemy wystawić oferty na sklepie Shoper. Kopiując kategorie z konta Allegro Konto1 oferty utworzą się ale nie będą się poprawnie synchronizowały dopóki nie zmienimy im grup na takie, jakie powinny być w sklepie Shoper.

2. Edytuj kanał sprzedaży

Za pomocą tej opcji można edytować jeden wybrany kanał sprzedaży na zaznaczonych ofertach.
W polu Edytuj kanały z platformą ustawiamy kanał sprzedaży, który chcemy edytować np. Allegro – Drugie_konto. Następnie w formularzu wypełniamy tylko te pola, które powinny zostać zmienione.

Warto pamiętać: Jeżeli przy jakimś polu nie ustawimy wartości, to nie zostanie zmienione.

Przykład: wyłączenie aktywności kanału sprzedaży na wybranych ofertach.

Edytujemy kanał sprzedaży Allegro – Drugie_konto i chcemy zmienić tylko aktywność kanału sprzedaży na Nie.

W formularzu ustawiamy pole Edytuj kanały z platformą Allegro – Drugie_konto i odznaczamy check – box Aktywny. Pozostałe pola, których nie uzupełniliśmy takie jak Zestaw parametrów, Typ ceny, Marże, itd nie zostaną nadpisane na ofertach wartościami domyślnymi. Czyli jeżeli na jakiejś ofercie do kanału sprzedaży była przypisana marża procentowa 10, to nie zmieni się na wartość domyślną 0.

3. Dodaj/edytuj parametr

Korzystając z tej opcji można dodawać lub edytować wybrane parametry na ofertach.

Po wybraniu tej opcji pojawia się okno, w którym należy ustawić właściwą kategorię, a następnie dodać odpowiednie parametry do kolumny Używane. Jeśli na danej ofercie nie istnieje wybrany parametr, zostanie on dodany. Jeśli na danej ofercie jest już wybrany parametr, zostanie od nadpisany nowo wybraną wartością.

4. Usuń parametr

Opcja Usuń parametr pozwala na usunięcie wybranych parametrów z wszystkich zaznaczonych ofert. Aby usunąć parametry najpierw należy je odnaleźć we właściwej kategorii a następnie przesunąć do kolumny Zostaną usunięte.