xSale

⌘K
  1. Strona główna
  2. Dokumentacja
  3. xSale
  4. Oferty
  5. Opis i nazwa oferty wielowariantowej

Opis i nazwa oferty wielowariantowej

Po utworzeniu oferty wielowariantowej do nazwy i opisu automatycznie dodawana jest treść z wartością wybraną na konkretnym wariancie.

Funkcja dostępna w zależności od możliwości danej integracji.

Przykład – oferta wielowariantowa, gdzie wariantem jest parametr Rozmiar.
W nazwie oferty wpisujemy np. Buty sportowe rozmiar, a system sam dodaje na końcu blok z wartością {wariant1}. Podobnie w opisie oferty na końcu system sam dodaje blok {wariant1}.
Po przesłaniu nazwy i opisu towaru do platformy sprzedażowej wartość bloku {wariant1} dla odpowiedniego towaru przyjmuje wartość pobraną z pola „Dane wariantu:” na ofercie w xSale.
Uwaga! Opcja {Wariant1} działa tylko dla integracji, które umożliwiają przesłanie innego opisu dla wariantu. 

Do opisu każdej synchronizowanej przez xSale oferty doklejany jest na końcu dopisek „Nr oferty xSale: xxx” gdzie xxx to ID po którym oferta jest synchronizowana np. nr aukcji Allegro, nr oferty eBay, kod w eSklepie itd. Dopisek ten doklejany jest do opisu każdej oferty i służy do rozróżnienia ofert zarządzanych automatycznie przez xSale. Nie podlega on konfiguracji.