xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Oferty
  5. Porządkowanie grup produktów

Porządkowanie grup produktów

W przypadku gdy kategorie grup produktów w platformie sprzedażowej lub sklepie zostaną zmienione lub usunięte, wtedy w xSale takie kategorie zostaną oznaczone jako archiwalne.

Oferty, które mają przypisane kategorie archiwalne przy kanale sprzedaży nie będą się prawidłowo synchronizować. W takiej sytuacji trzeba edytować takie oferty i przypisać im właściwą kategorię. Można to zrobić na dwa sposoby edytując pojedynczo oferty i ręcznie zmieniając kategorię produktów przy kanale sprzedaży. Jednak przy większej liczbie ofert taki sposób jest czasochłonny. Drugi sposób, to edycja kanału sprzedaży na ofertach poprzez operacje seryjne.
Poniżej instrukcja zastosowania operacji seryjnych podczas zmiany kategorii na ofertach.

Aby skorzystać z operacji seryjnych wejdź na listę ofert (Dane sprzedaży –> Oferty) i wyfiltruj oferty z odpowiedniej kategorii.

Oferty na liście możesz filtrować względem kategorii jakie są do nich przypisane lub względem kategorii ustawionych przy kanałach sprzedaży.

Zaznacz oferty, w których chcesz zmienić kategorię przy kanale sprzedaży. Następnie kliknij przycisk Operacje seryjne i z menu wybierz Edytuj kanał sprzedaży.

W oknie, które się pojawi ustaw kanał sprzedaży, który chcesz edytować. Jeżeli wybrany kanał sprzedaży ma być aktywny na ofertach zaznacz check-box Aktywny. Kliknij przycisk +Dodaj kategorię w polu Grupa i ustaw właściwą kategorię a następnie kliknij Zapisz.

Zmiany zostaną wykonane na wszystkich zaznaczonych ofertach. Dlatego przed wykonaniem tak dużej zmiany wykonaj test na małej liczbie ofert i sprawdź czy udało Ci się uzyskać oczekiwany efekt.