xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Oferty
  5. Zdjęcia oferty wielowariantowej

Zdjęcia oferty wielowariantowej

W przypadku ofert wielowariantowych możliwe jest dodawanie różnych zdjęć do różnych wariantów, co ułatwia wybór odpowiedniego wariantu podczas składania zamówienia.

Funkcja jest dostępna tylko dla ofert wystawianych na platformie sprzedażowej B2B. W przyszłości planowane jest udostępnienie funkcji też dla innych integracji.

Zdjęcia do kanału sprzedaży są przesyłane według następujących priorytetów:

  • Jeżeli zdjęcia są przypisane zarówno do wariantów jak i do oferty, to wysyłane są wszystkie zdjęcia. Zdjęcia z wariantu mają wyższy priorytet nad zdjęciami z oferty.
  • Jeżeli są zdjęcia tylko przypisane do wariantów, to przesyłamy tylko zdjęcia z wariantów.
  • Jeżeli są zdjęcia tylko na ofercie, to przesyłamy tylko zdjęcia z oferty.
  • Gdy do jednego wariantu zostało przypisanych więcej niż jedno zdjęcie, to wyświetlają się według kolejności ustawionej w xSale.

Przykład

Oferta wielowariantowa po stronie panelu xSale ma przypisane w miejscu „Zdjęcia produktu” jedno główne zdjęcie.

W części „Warianty i ceny” na ofercie do poszczególnych wariantów są dodane zdjęcia produktów w odpowiednich kolorach.

Strona produktu w panelu B2B pokazuje zdjęcia produktów przypisane do kolorów i umożliwia łatwe wybranie wariantu.

Zdjęcie główne oferty pokazuje się jako kolejne w galerii produktu zaraz po zdjęciach wariantu.