xSale

⌘K
 1. Strona główna
 2. Dokumentacja
 3. xSale
 4. Popularne pytania i probl...
 5. Jak zgłosić błąd w działaniu xSale

Jak zgłosić błąd w działaniu xSale

Aby przyśpieszyć i ułatwić pracę nad zgłoszeniami, proszę wzorować się tą instrukcją.

Temat:

 • Podaje konkretny i zrozumiały temat zgłoszenia w wiadomości e-mail.

Opis Problemu:

 • Opisuję problem, który napotkałem/am, załączając zrzuty ekranu oraz filmy, aby przedstawić sytuację w sposób jasny i zrozumiały.

Kroki podjęte w celu rozwiązania:

 • Dotychczas podjęłem/am pewne kroki w celu rozwiązania problemu. Przeglądam także, co już zostało sprawdzone, aby uniknąć powtórek. [Ewentualny opis działań, które zostały już podjęte w celu rozwiązania.]

Oczekiwane Rozwiązanie:

 • Mam konkretne oczekiwania co do rozwiązania tego problemu. Szczegółowo opisuję, czego oczekuję od zespołu wsparcia. [Sprecyzowanie oczekiwań dotyczących rozwiązania.]

Dane Techniczne (jeśli dotyczy):

 • Załączam wszelkie istotne informacje techniczne ułatwiające zrozumienie sytuacji. Na przykład dostępy do konkretnego pulpitu, gdzie problemy się pojawiają.

Przykładowe zgłoszenia

1. Temat: Oferta się nie wystawia

Opis Problemu:

 • Nazywam się [Twoje Imię i Nazwisko], a jestem użytkownikiem systemu [Nazwa Systemu]. Od rana napotykam na problem z brakiem możliwość wystawienia oferty z towarem[ID towaru].  Dodatkowo, dołączam zrzuty ekranu.

Kroki podjęte w celu rozwiązania:

 • Próbowałem/am ponownie aktywować i dezaktywować ofertę, sprawdziłem/am czy towar ma stan, jest dobrze podpięty.

Oczekiwane Rozwiązanie:

 • Proszę o jak najszybsze zidentyfikowanie przyczyny tego problemu i podania powodu dlaczego oferta nie chce się wystawić.

Dane Techniczne:

 • Załączam także zrzuty ekranu z komunikatem o błędzie oraz ewentualne inne informacje, które mogą być pomocne w diagnozowaniu sytuacji.

2. Temat:  Zamówienie się nie przesyła 

Opis Problemu:

 • Nazywam się [Twoje Imię i Nazwisko], a jestem użytkownikiem systemu [Nazwa Systemu]. Od rana napotykam na problem z zamówieniami, nie przesyłają się[widnieją ze statusem „Przetworzone”]. Dodatkowo, dołączam zrzuty ekranu.

Kroki podjęte w celu rozwiązania:

 • Próbowałem/am sprawdzić zamówienia w ERP, wszystkie wyglądają dobrze.

Oczekiwane Rozwiązanie:

 • Proszę o jak najszybsze zidentyfikowanie przyczyny tego problemu i podania powodu dlaczego zamówienia się nie przetwarzają.

Dane Techniczne:

 • Załączam wszelkie istotne informacje techniczne ułatwiające zrozumienie sytuacji. To obejmuje dostępy do konkretnego pulpitu, gdzie problemy się pojawiają.