xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Towary
  5. Import towarów z ERP

Import towarów z ERP

Proces pobierania towarów z systemu ERP rozpoczyna się automatycznie po uruchomieniu integracji z systemem ERP.

Towary importują się do systemu xSale wraz z opisem, zdjęciami, stanem magazynowy i cenami z systemu ERP. Stan magazynowy towarów pobiera się z magazynów ustawionych w konfiguracji. Stany magazynowe mogą być pobierane na różne magazyny według nazewnictwa z systemu ERP lub na jeden magazyn w xSale’u.

Cenniki pobierane są według konfiguracji wprowadzonej w Webservice. Można wskazać kilka typów cen, które zostaną pobrane do xSale’a.