xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Towary
  5. Jak zarchiwizować towar?

Jak zarchiwizować towar?

Towar, który zostanie oznaczony jako archiwalny w systemie ERP jest automatycznie archiwizowany w xSale.

Założenie synchronizacji pomiędzy ERP a xSale jest takie, że odbywa się po kodach towarów. A zatem jeżeli zostanie zmieniony kod towaru w ERP, to w xSale zostanie dodany nowy towar z nowym kodem. Dodatkowo nie można usunąć towaru z xSale jeżeli jest na nim powiązanie z ofertą lub zamówieniem. Można w takiej sytuacji oznaczyć towar jako archiwalny w xSale.

Aby zarchiwizować towar w xSale należy edytować towar i zaznaczyć na nim flagę Archiwalny (Dane sprzedaży –> Towary –> Klikamy edytuj przy wybranym towarze).

Jeżeli pole Archiwalny na towarze nie jest widoczne, to można je dodać do widoku (Konfiguracja –> Pola na towarze).

Towary archiwalne są oznaczone na liście towarów kolorem czerwonym, aby je wyświetlić trzeba ustawić opcję „Pokaż artykuły archiwalne”.