xSale

⌘K
 1. Strona główna
 2. Dokumentacja
 3. xSale
 4. Typowe scenariusze
 5. Proces automatycznego tworzenia ofert

Proces automatycznego tworzenia ofert

Procesy w pełnej wersji xSale umożliwiają automatyczne utworzenie oferty na podstawie towaru.

Warunki potrzebne do utworzenia oferty:

 • Dodany towar w xSale. Oferta jest tworzona na podstawie towaru w xSale.
 •  Uzupełnione pola na towarze:
  – Nazwa (obowiązkowe).
  – Kod (obowiązkowe).
  – Zdjęcia
  – Opis
  – EAN
 • Uzupełniona grupa lub zrobione mapowanie grup. Konieczne jest określenie w jakiej kategorii chcemy wystawić ofertę. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Podać dokładną kategorię ze sklepu w polu „Grupy” na towarze. Grupę można uzupełnić masowo dla wielu towarów przez wgranie pliku CSV z sklepu internetowego za pomocą modułu „Dostawcy„.

  Drugą metodą jest utworzenie mapowań grup. Przykładowo między grupą z ERP i sklepem internetowym.
  Przed włączeniem procesu musimy określić z jakiej metody chcemy korzystać.
 • Ruch na towarze. Oferta utworzy się gdy na towarze zostanie wprowadzona jakaś zmiana. Przykładowo wgranie pliku CSV lub zmiana w ERP nazwy, stanu, ceny itp.

Dostępne opcje konfiguracyjne:

 • Proces może utworzyć tylko ofertę pojedynczą. Niemożliwe jest dodanie oferty wielowariantowej.
 • Można uzależnić utworzenie oferty od obecności zdjęcia, opisu, ceny na towarze.
 • W ofercie ustawi się domyślny cennik dla danej integracji.
 • Można ustawić dla jakich integracji chcemy utworzyć oferty.
 • Proces sprawdza czy istnieje już oferta o takim kodzie, jak kod towaru. Jeśli nie znajdzie takiej oferty to utworzy nową. Jeśli znajdzie to doda do istniejącej oferty kanał sprzedaży.

Proces aktywuje administrator systemu. Wymagane jest zgłoszenie na helpdesk@xsale.ai.