1. Home
 2. Docs
 3. xSale – PIM – zarządzanie ofertą
 4. Oferty
 5. [V2] Tworzenie oferty – operacje masowe na liście towarów

[V2] Tworzenie oferty – operacje masowe na liście towarów

Opcja Dodaj oferty na liście towarów pozwala na utworzenie ofert z zaznaczonej grupy towarów.

 • Stwórz masowo oferty pojedyncze – opcja pozwala na utworzenie ofert pojedynczych z towarów zaznaczonych na liście.
  • Na oferty pojedyncze można dodać kilka kanałów sprzedaży jednocześnie.
  • Dane podstawowe kanałów sprzedaży takie jak Typ ceny, rabaty, marże można ustawić jednoczenie dla wszystkich kanałów lub osobno dla każdego kanału.
  • Jeden kanał sprzedaży na wszystkich ofertach może mieć przypisaną tylko jedną kategorię. Jeżeli kategoria w której będą wystawione oferty jest taka sama dla wszystkich kanałów można ustawić ją jednocześnie.
  • Parametry można uzupełnić jednocześnie dla wszystkich ofert o ile wartości będą takie same na wszystkich towarach. Jeżeli parametry będą różne jest opcja uzupełnienia parametrów dla poszczególnych ofert.
  • W przypadku powiązania ofert z katalogiem Allegro wartości parametrów zostają pobrane z produktu z katalogu Allegro.
  • Opisy i zdjęcia mogą być pobrane z poszczególnych towarów lub na etapie kreatora tworzenia ofert mogą być uzupełnione oddzielnie dla poszczególnych towarów.
  • W przypadku powiązania oferty z katalogiem Allegro możliwe jest wystawienie aukcji z opisem i zdjęciami pobranymi z katalogu Allegro.
 • Stwórz ofertę wielowariantową – tworzy ofertę wielowariantową z zaznaczonych towarów
  • W pierwszym kroku określamy na jakim kanale sprzedaży oferta będzie wystawiona. Możliwe jest wybranie tylko jednego kanału sprzedaży.
  • W drugim kroku określamy dane oferty i kategorie w której będzie wystawiona. Sugerowany kod oferty składa się z przedrostka multivariant i kodów towarów.
  • W trzecim kroku wskazujemy parametr wielowariantowy według którego będzie utworzona oferta. System automatycznie podpowiada parametry, które są oznaczone jako wielowariantowe w wybranej kategorii. Należy zaznaczyć co najmniej jeden parametr.
  • W sekcji Wartości parametrów w wariantach podpowiadają się już kody towarów z których jest tworzona oferta. W tym miejscu należy przypisać do nich wartość parametru, który został wskazany jako wariant. Inne parametry, które będą takie same dla wszystkich towarów mogą być uzupełnione w parametrach ogólnych oferty.
  • Po utworzeniu oferty wielowariantowej nie można już zmienić parametru wielowariantowego według którego oferta została utworzona. Jeżeli został wskazany nieprawidłowy parametr należy utworzyć nową ofertę.
  • Jeżeli oferta będzie wystawiona na Allegro możliwe jest powiązanie oferty z katalogiem Allegro. Wtedy parametry dla poszczególnych towarów zostają zaciągnięte z katalogu Allegro.
  • Opis i zdjęcia mogą być pobrane z towaru z którego jest tworzona oferta lub mogą uzupełnione na etapie kreatora oferty. W przypadku powiązania oferty z katalogiem Allegro możliwe jest wystawienie aukcji z opisem i zdjęciami pobranymi z katalogu Allegro.
 • Stwórz zestaw – tworzy ofertę zestaw z zaznaczonych na liście towarów.
  • W pierwszym kroku określamy na jakich kanałach sprzedaży oferta zestaw ma być wystawiona. Możliwe jest wybranie kilku kanałów sprzedaży.
  • W drugim kroku określamy podstawowe dane zestawu podając: EAN zestawu, Kod zestawu (domyślnie podpowiada się kod składający się z przedrostka set i kodów towarów), Stawka VAT. W polu Stała cena możemy podać cenę zestaw. Jeżeli pole Stała cena pozostanie puste system wyliczy wartość zestawu biorąc pod uwagę cennik wybrany przy kanale sprzedaży i jego wartości na towarach będących składnikami.
  • Jeżeli oferta jest wystawiana na Allegro możliwe jest powiązanie oferty z katalogiem Allegro.
  • Jeżeli oferta jest wystawiana na innym kanale sprzedaży na etapie kreatora uzupełniamy kategorię i parametry zestawu.
  • Opis i zdjęcia nie są zaciągane z towaru i wymagają uzupełnienia na etapie kreatora zestawu.