1. Strona główna
 2. Dokumentacja
 3. xSale – PIM –...
 4. Oferty
 5. [V2] Jak utworzyć ofertę?

[V2] Jak utworzyć ofertę?

Ofertę możemy utworzyć z poziomu listy ofert, klikając przycisk „Dodaj” lub utworzyć ją bezpośrednio z towaru. Aby utworzyć nową ofertę powiązaną z towarem należy przejść do sekcji Towary w menu Towary i oferty. Po odszukaniu odpowiedniego towaru klikamy przy nim przycisk +, który uruchamia kreator tworzenia oferty z towaru. 

 1. Typ oferty
  W pierwszym kroku kreatora wybieramy typ oferty. 
  • Stwórz ofertę pojedynczą – umożliwia utworzenie oferty prostej powiązanej z jednym towarem. 
  • Stwórz zestaw – tworzy ofertę typu zestaw, która może być powiązana z kilkoma towarami. 
  • Stwórz ofertę wielowariantową – tworzy ofertę wielowariantową.
 2. Kanały sprzedaży
  W drugim kroku wybieramy kanały sprzedaży na jakich oferta ma być wystawiona. Jeżeli na pierwszym kroku została wybrana oferta wielowariantowa, to możemy wybrać tylko jeden kanał sprzedaży. 
 3. Dane podstawowe
  Ustalamy dane podstawowe oferty, takie jak kod oraz dane kanału sprzedaży. Na tym etapie wskazujemy cennik z którego będzie pobierana wartość cenowa a także możemy dodać do niego marże lub rabaty. 
 4. Powiązanie z katalogiem
  Jeżeli wystawiamy ofertę na kanale Allegro lub Amazon, na tym kroku możliwe jest wyszukanie produktu w katalogu i podłączenie go do oferty. Po podłączeniu produktu z katalogu dane takie jak parametry, opisy, zdjęcia są zaciągane z katalogu i  oferta może być od razu wystawiona. W przypadku wystawiania na Allegro możemy podać własne opisy i zdjęcia. 
 5. Kategorie i parametry
  Na tym etapie uzupełniamy parametry produktu. System podpowiada tylko te parametry, które są zwracane przez kanał sprzedaży w wybranej kategorii. Jeżeli oferta została spięta z katalogiem parametry zaczytane z katalogu będą uzupełnione automatycznie. W przypadku wystawiania oferty na Allegro parametr Stan zostaje uzupełniony domyślnie wartością Nowy, jeżeli w ustawionej kategorii taką wartość może przyjmować. Jeżeli wybierzemy kategorię w której Stan nie przyjmuje wartości Nowy, to nie jest automatycznie wypełniony.
 6. Opisy i zdjęcia
  Podajemy opis i zdjęcia produktu.
 7. Podsumowanie oferty
  Po przejściu wszystkich kroków kreatora xSale pokazuje podsumowanie oferty. Strona podsumowania wyświetla główne informacje o ofercie, które zostały uzupełnione w poszczególnych krokach kreatora. Jeżeli chcemy jeszcze poprawić ofertę, to możliwa jest edycja przy poszczególnych elementach i przejście bezpośrednio do kroku w którym te dane były ustawiane. Przycisk Wystaw oferty powoduje włączenia aktywności kanałów sprzedaży i oferta od razu jest przesyłana do platformy sprzedażowej lub sklepu. Opcja Zapisz bez wystawiania zapisuje ofertę, ale bez aktywacji kanału sprzedaży. Oferta zostaje zapamiętana i jest dostępna do edycji na liście ofert.  

Do opisu każdej synchronizowanej przez xSale oferty doklejany jest na końcu dopisek „Nr oferty xSale: xxx” gdzie xxx to ID po którym oferta jest synchronizowana np. nr aukcji Allegro, nr oferty eBay, kod w eSklepie itd. Dopisek ten doklejany jest do opisu każdej oferty i służy do rozróżnienia ofert zarządzanych automatycznie przez xSale. Nie podlega on konfiguracji.