1. Home
 2. Docs
 3. xSale – PIM – zarządzanie ofertą
 4. Oferty
 5. [V2] Oferta jako zestaw

[V2] Oferta jako zestaw

W xSale jest możliwość tworzenia ofert na zestawy produktów oraz produkty z gratisami. Jeżeli oferta prosta jest już utworzona, to może być zamieniona na zestaw. Recepturę zestawu można zdefiniować na ofercie w części Towary i warianty wybierając opcję Stwórz zestaw. Nową ofertę zestaw można utworzyć wybierając odpowiednią opcję w kreatorze tworzenia oferty lub za pomocą operacji masowych na towarach.

W trakcie konfiguracji zestawu ustalmy ilość sztuk na poszczególnych składnikach oraz oznaczamy te które są gratisami.

Cena zestawu

Cena za zestaw może być ustalona ręcznie lub wyliczona automatycznie przez xSale według wartości cenników na towarach. 

 • Stała cena zestawu
  W polu Stała cena zestawu podajemy odpowiednią wartość ceny w jakiej można zakupić zestaw. Jeśli zestaw ma stałą cenę, wtedy jej typ (brutto lub netto) jest pobierany z ceny domyślnej w xSale. Czyli jeżeli cena domyślna w xSale jest typu brutto, to wtedy stała cena przy przesyłaniu do kanału sprzedaży jest traktowana jako brutto.
  Podczas wczytywania zamówienia do systemu ERP na zestaw ze Stałą ceną, ceny poszczególnych pozycji wyliczane są proporcjonalnie względem podstawowej ceny każdego z towarów.
 • Brak podania stałej ceny
  Jeżeli w polu Stała cena zestawu nie podamy wartości, to system automatycznie wyliczy cenę biorąc pod uwagę wartości cenników na towarach będących składnikami. W sekcji Cennik będą prezentowane ceny za zestaw wyliczone automatycznie z cenników dodanych na towarach. Do kanału sprzedaży oferty zostanie przekazana wartość z cennika, który jest przypisany do tego kanału sprzedaży. 

Przykład: 
Zestaw składa się z dwóch towarów A – 70 zł i B – 30 zł. 

 • Bez określenia stałej ceny. System wystawi ofertę w cenie 100 zł. Następnie po jej kupnie wprowadzi zamówienie do ERP na dwie pozycje A – 70 zł i B – 30 zł
 • Określona stała cena np. 80 zł. System wystawi ofertę w cenie 80 zł. Następnie po jej kupnie wprowadzi zamówienie do ERP na dwie pomniejszone proporcjonalnie pozycje A – 56 zł i B – 24 zł (100-80=20 zł, 70% z 20zł = 14 zł, 30% z 20 = 6 zł. Bazowa cena zostanie pomniejszona 70 zł-14 zł=56 zł i 30 zł-6 zł=24 zł). 

Stan magazynowy zestawu 

Ilość dostępnych zestawów wyliczana jest na podstawie ilości dostępnych towarów z receptury w ramach każdego magazynu a następnie sumowana.
Jeżeli w konfiguracji xSale istnieje kilka magazynów, to ilości zestawów na poszczególnych magazynach są wyświetlane na ofercie w sekcji Stan magazynowy. 

Przykład:

 • W skład zestawu wchodzi 2 sztuki Towaru A i 1 sztuka Towaru B. Stan magazynowy towarów to:
  • 5 sztuk Towaru A i 3 sztuki Towaru B w magazynie Kraków
  • 10 sztuk Towaru A i 1 sztuka Towaru B w magazynie Warszawa.
 • Zatem w magazynie Kraków można złożyć 2 zestawy, a w magazynie Warszawa 1 zestaw. Jeżeli integracja korzysta z dwóch magazynów, to łączna ilość dostępnych zestawów na obu magazynach to 3.
 • W przypadku gdy w konfiguracji integracji nie zaznaczono z jakich magazynów integracja pobiera stan, to przy wyliczaniu ilości dostępnych zestawów wszystkie magazyny dodane w xSale traktowane są jak jeden magazyn. Wtedy liczba dostępnych zestawów, to 4.

Oferty typu zestaw można w łatwy sposób filtrować na liście ofert (Towary i oferty > Oferty). 

Numer EAN oferty zestaw (numer dla EAN całego zestawu)

W przypadku oferty jako zestaw numer EAN pobierany jest z towarów podpiętych do oferty (sekcja towary i warianty). Do integracji natomiast wysyłany jest numer EAN z pola „Kod EAN” znajdującego się w górnej części karty edycji oferty: