1. Strona główna
  2. Dokumentacja
  3. xSale – PIM –...
  4. Oferty
  5. [V2] Oferta wielowariantowa

[V2] Oferta wielowariantowa

Niektóre integracje umożliwiają prezentowanie ofert wielowariantowych czyli ofert zgrupowanych po jakimś parametrze jak np. kolor czy rozmiar.

Ofertę wielowariantową możemy utworzyć na dwa sposoby:

  • Wybierając odpowiedni typ oferty na pierwszym kroku kreatora tworzenia oferty
  • Za pomocą operacji masowych na liście towarów wybierając przycisk Dodaj oferty > Stwórz ofertę wielowariantową. Więcej o operacjach masowych na towarach można znaleźć tutaj.
  • Po ustawieniu typu oferty w kolejnych krokach kreatora wskazujemy na jakim kanale sprzedaży będzie wystawiona oferta. W związku z tym, że do utworzenia oferty wielowariantowej będzie użyty parametr pobrany z platformy sprzedażowej jedna oferta wielowariantowa może być wystawiona na jednej platformie sprzedażowej.
  • Po wybraniu kanału sprzedaży ustawiamy dane podstawowe wypełniając obowiązkowe pole i wskazujemy kategorię w której wystawiamy ofertę. Kategoria w ofertach wielowariantowych jest niezmienna. Raz wybrana kategoria w kreatorze nie może być zmieniona poprzez edycję oferty.
  • W kolejnym kroku kreatora nowej oferty należy wskazać parametr wielowariantowy, który zostanie użyty jako wariant. System podpowiada parametry z kategorii wybranej na poprzednim kroku, które mogą być użyte jako warianty. Po zaznaczeniu parametru następnie należy przypisać jego wartości do poszczególnych kodów towarów będących wariantami. Pozostałe parametry oferty, które będą takie same dla wszystkich towarów mogą być uzupełnione na ofercie jako parametry główne oferty.

 

Opisy i zdjęcia oferty wielowariantowej

Jeżeli towar użyty do tworzenia oferty ma uzupełnione zdjęcia i opis, to mogą być one pobrane na ofertę. W kreatorze wskazujemy z którego towaru podłączonego do wariantów oferty pobrać zdjęcia i opis.

W przypadku wystawiania oferty wielowariantowej na Allegro, jeżeli są przypisane zdjęcia do towarów na wariantach jak i do oferty głównej, to na aukcji danego wariantu będą widoczne zdjęcia z wariantu oraz zdjęcia z oferty. Zdjęcia wariantu mają większy priorytet i będą widoczne pierwszej kolejności. Jeżeli na wariantach nie ma zdjęć, wtedy do aukcji wystawionej z danego wariantu wysyłane są tylko zdjęcia z oferty.

W przypadku oferty wielowariantowej dla Zalando nie są wysyłane zdjęcia z wariantów oferty, ale zdjęcia oferty głównej.

Parametry oferty wielowariantowej 

W przypadku oferty wystawianej na Allegro parametry uzupełniamy na wariantach lub jeżeli są jednakowe dla każdej aukcji, to mogą być wypełnione jako parametry główne oferty.

Uwaga! Kiedy w danej kategorii Allegro nie zwraca parametru wielowariantowego np. długość, rozmiar, kolor itp. Wielowariantowość należy utworzyć w panelu Allegro i skorzystać z opcji „Kolor/wzór”.

Numer EAN oferty wielowariantowej

W przypadku oferty wielowariantowej numer EAN pobierany jest z wariantów towarów do oferty (sekcja towary i warianty). Następnie do integracji wysyłany jest dokładnie ten sam numer EAN co na przypisanych do oferty wariantach.