1. Home
  2. Docs
  3. xSale – PIM – zarządzanie ofertą
  4. Oferty
  5. Zdjęcia oferty wielowariantowej

Zdjęcia oferty wielowariantowej

W przypadku ofert wielowariantowych możliwe jest dodawanie różnych zdjęć do różnych wariantów, co ułatwia wybór odpowiedniego wariantu podczas składania zamówienia.

Maksymalna wielkość zdjęcia to 20mb. Rozmiar nie jest ograniczany.

Funkcja jest dostępna tylko dla ofert wystawianych na platformie sprzedażowej B2B. W przyszłości planowane jest udostępnienie funkcji też dla innych integracji.

Zdjęcia do kanału sprzedaży są przesyłane według następujących priorytetów:

  • Jeżeli zdjęcia są przypisane zarówno do wariantów jak i do oferty, to wysyłane są wszystkie zdjęcia. Zdjęcia z wariantu mają wyższy priorytet nad zdjęciami z oferty.
  • Jeżeli są zdjęcia tylko przypisane do wariantów, to przesyłamy tylko zdjęcia z wariantów.
  • Jeżeli są zdjęcia tylko na ofercie, to przesyłamy tylko zdjęcia z oferty.
  • Gdy do jednego wariantu zostało przypisanych więcej niż jedno zdjęcie, to wyświetlają się według kolejności ustawionej w xSale.

Przykład

Oferta wielowariantowa po stronie panelu xSale ma przypisane w miejscu „Zdjęcia produktu” jedno główne zdjęcie.

W części „Warianty i ceny” na ofercie do poszczególnych wariantów są dodane zdjęcia produktów w odpowiednich kolorach.

Strona produktu w panelu B2B pokazuje zdjęcia produktów przypisane do kolorów i umożliwia łatwe wybranie wariantu.

Zdjęcie główne oferty pokazuje się jako kolejne w galerii produktu zaraz po zdjęciach wariantu.