1. Strona główna
 2. Dokumentacja
 3. xSale – PIM –...
 4. Towary
 5. Dostawcy

Dostawcy

xSale umożliwia integrację z Dostawcą i automatyczne dodawanie lub aktualizację kart towarowych na podstawie pliku w formacie csv, xls, xlsx lub BMEcat. Taki plik może być wczytywany ręcznie lub może być umieszczony na serwerze ftp i wczytywany do xSale automatycznie według ustalonego harmonogramu np. co kilka godzin.

Dostęp do konfiguracji dostawców można uzyskać w Konfiguracja –> Dostawcy. Poniżej instrukcja jak za pomocą Dostawcy dodać towary do xSale wczytując plik csv.

 • Aby dodać nowego dostawcę kliknij przycisk +Dodaj.
 • W oknie, które się pojawi podaj wymagane informacje
  • Nazwa i Opis – możesz wpisać dowolną nazwę i opis Dostawcy.
 • Zaznacz pole Aktywny, wtedy dostawca po dodaniu będzie aktywny.
 • W polu Kontrahent możesz przypisać dostawcę do wybranego kontrahenta – to pole nie jest obowiązkowe i można je pominąć.
 • Jeżeli plik będzie pobierany z serwera ftp podaj Dane serwera ftp takie jak adres, login i hasło. Wczytując plik z ftp nie ma limitu wielkości pliku. Konieczne są jednak uprawnienia do edytowania takiego pliku. 
 • W polu Typ wybierz Własny format.
  Pojawią się wtedy dodatkowe pola, w których możesz określić w jaki sposób system ma aktualizować towary. Zaznacz odpowiednie pola, po najechaniu myszą na odpowiedni pole system wyświetli opis co oznacza zaznaczenie danej opcji.
 • W polu Separator kolumn ustaw znak jakim rozdzielone są kolumny w pliku np. „;”.
 • W polu Plik wzorcowy wczytaj plik csv, który pozwoli ustawić mapowanie kolumn na pola na towarze.
  Po dodaniu pliku system sam wychwyci mapowanie niektórych pól np. Nazwa, Kod.
  Plik nie może być większy niż 10MB
 • Pozostałe pola takie jak np. Ceny i Magazyny możesz przypisać ręcznie.
 • W momencie gdy mapowanie jest ustawione możesz kliknąć przycisk Testuj mapowanie. Po kliknięciu system wczyta trzy pierwsze wiersze z pliku i wyświetli okno podsumowania, w którym możesz sprawdzić czy towary zaczytały się prawidłowo. W oknie będzie widoczna lista wczytanych towarów obok każdego z nich będzie przycisk Pokaż więcej, który przenosi do odpowiedniej karty towarowej.
 • Jeżeli operacja przebiegła prawidłowo możesz kliknąć przycisk Zaakceptuj zmiany i zaczytaj cały plik. W ten sposób zostaną wczytane towary z całego pliku.

Uwaga

Jeżeli plik jest umieszczony na serwerze ftp i zaczytywany automatycznie, to po wczytaniu plik jest przenoszony do folderu „Loaded”. Pliki z folderu „Loaded” nie są ponownie wczytywane. Jeśli konieczne jest ponowne wczytanie tego pliku to trzeba go przenieść do katalogu wskazanego w konfiguracji. Folder „Loaded” tworzy się automatycznie w folderze gdzie wczytywane są pliki. 

Plik wczytywany z poziomu interface xSale może mieć maksymalny rozmiar 10 mb.