1. Home
  2. Docs
  3. xSale – PIM – zarządzanie ofertą
  4. Towary
  5. Eksport towarów do ERP

Eksport towarów do ERP

Wybrane grupy towarów mogą być eksportowane z xSale do systemu ERP.

Warunkiem dostępu do tej funkcji w systemie dla użytkownika xSale jest:

  • dodana integracja z ERP w xSale
  • zaznaczenie opcji Dostępne integracje ERP na edycji użytkownika
    • Wchodzimy w Konfiguracja –> Użytkownicy firmy i edytujemy użytkownika, który ma mieć możliwość dodawania/aktualizowania towarów w ERP i zaznaczamy do jakich integracji z ERP ma mieć dostęp.

Towary do ERP można eksportować pojedynczo wchodząc w Dane sprzedaży –> Towary i edytując odpowiedni towar. Wtedy na stronie edycji mamy dostępny przycisk Dodaj/Zaktualizuj towar w ERP za pomocą którego możemy dodać lub zaktualizować kartę towaru w ERP. W ten sposób xSale może dodać nową kartę towarową w ERP lub zaktualizować dane na karcie która już istnieje. Dane, które mogą być aktualizowane na towarze, to nazwa, opis w różnych językach, zdjęcie, parametry, cena przy czym w ERP musi istnieć typ ceny z taką samą nazwą.

Jest też opcja seryjnego eksportowania towarów do ERP. Na liście towarów znajduje się przycisk Operacje seryjne. Po jego kliknięciu do wyboru mamy dwie opcje:

  • Wyślij / Zaktualizuj towar w ERP – ta opcja wysyła/aktualizuje w ERP tylko zaznaczone na liście towary
  • Wyślij / Zaktualizuj WSZYSTKIE towary w ERP – ta opcja wysyła/aktualizuje wszystkie towary z xSale.

Po wybraniu przycisku Wyślij / Zaktualizuj towar w ERP pokaże się okno, w którym należy wybrać integrację ERP, do której ma zostać wysłany towar.

Następnie po wybraniu Aktualizuj / dodaj w ERP pojawia się pasek postępu, przy wysłaniu dużej liczby towarów operacja może być czasochłonna. W momencie gdy system wykona zadanie wyświetli się okno z podsumowaniem ile towarów zostało przetworzonych prawidłowo, a ile błędnie. Przy błędnych pojawi się komunikat błędu z możliwością przejścia do edycji towaru.

 

Uwaga! Nie każde pole na towarze jest przesyłane z xSale do ERP. Nie jest synchronizowane m.in. waga.