1. Home
  2. Docs
  3. B2B
  4. Zarządzanie produktami i ofertami
  5. Produkty powiązane

Produkty powiązane

Sztuczna inteligencja analizuje wszystkie zakupy na danej bazie xSale i na podstawie wyników, przy każdym produkcie w platformie B2B sugeruje inne produkty, które były najczęściej dokupowane. Produkt wrzucony do koszyka z rekomendacji sztucznej inteligencji jest dodatkowo oznaczony na zamówieniu w xSale w nowej kolumnie „Dosprzedaż”.

Na ofercie w xSale jest możliwość ręcznego przypisywania ofert powiązanych, które mają wyższy priorytet nad wynikami sztucznej inteligencji.

Aby przypisać oferty powiązane w B2B należy na stronie edycji oferty dodać wskaźnik „Produkty powiązane”. Instrukcja dodawania elementów do wyświetlanych na stronie znajduje się tutaj.

Po dodaniu wskaźnika na edycji oferty pojawi się nowa sekcja Produkty powiązane. Znajdują się w niej oferty dodane ręcznie za pomocą przycisku „+Dodaj” i produkty dodane przez algorytm sztucznej inteligencji.

Klikając przycisk „+Dodaj” można ręcznie przypisywać oferty wpisując odpowiednio ich kody.

Dostępna jest też opcja dodawania powiązanych produktów za pomocą wczytania pliku Excel.

Wczytywany plik musi zawierać jedną kolumnę zawierającą kody ofert powiązanych. Zaczytanie pliku dodaje kody z pliku na listę produktów powiązanych. Jeżeli na liście powiązanych znajduje się oferta, której nie ma w pliku, to po zaczytaniu zostanie ona usunięta.