xSale

  1. Dokumentacja
  2. xSale
  3. Podstawy pracy z xSale
  4. Układ strony

Układ strony

W xSale można indywidualnie dostosowywać układ elementów wyświetlanych na stronie. Można zmieniać kolejność i rozmiar poszczególnych elementów a także usuwać te których nie chcemy wyświetlać. Dostęp do konfiguracji układu strony uzyskujemy klikając w lewym górnym rogu Ustawienia a następnie Układ strony.
Po wybraniu tej opcji można dostosować układ poszczególnych elementów. Wystarczy kliknąć na odpowiedni element i można go przenieść w inne miejsce lub zmienić jego rozmiar.

Jest też opcja aby dodać do widoku strony nowe elementy. W tym celu należy wybrać Ustawienia i Układ strony.
Na dole w prawym rogu pojawi się ikona

po kliknięciu w tą ikonę wyświetli się okno w którym można wybrać elementy widoczne na pulpicie.

Aby dodać odpowiedni element trzeba odnaleźć go w kolumnie Dostępne i przenieść do kolumny Wybrane. Podczas przenoszenia pojawia się okno w którym trzeba nazwać dodawany element i ustawić mu odpowiedni typ np. tabela.

W analogiczny sposób można również usuwać elementy z pulpitu. Wystarczy tylko przenieść element, którego nie chcemy wyświetlać z kolumny Wybrane do kolumny Dostępne.

Jest też możliwość przywrócenia domyślnego układu strony. Aby skorzystać z tej opcji trzeba wybrać Personalizacja –> Układ strony i ponownie kliknąć Ustawienia. Na liście powinna pojawić się nowa opcja Resetuj układ. Po wybraniu tej opcji zostanie przywrócony domyślny układ strony.

Czy ten artykuł jest wystarczająco pomocny? Tak Nie

Co możemy poprawić?