xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Podstawy pracy z xSale
  5. Układ strony

Układ strony

W xSale można indywidualnie dostosowywać układ elementów wyświetlanych na stronie. Można zmieniać kolejność i rozmiar poszczególnych elementów a także usuwać te których nie chcemy wyświetlać. Dostęp do konfiguracji układu strony uzyskujemy klikając w lewym górnym rogu Ustawienia a następnie Układ strony.
Po wybraniu tej opcji można dostosować układ poszczególnych elementów. Wystarczy kliknąć na odpowiedni element i można go przenieść w inne miejsce lub zmienić jego rozmiar.

Jest też opcja aby dodać do widoku strony nowe elementy. W tym celu należy wybrać Ustawienia i Układ strony.
Na dole w prawym rogu pojawi się ikona

po kliknięciu w tą ikonę wyświetli się okno w którym można wybrać elementy widoczne na pulpicie.

Aby dodać odpowiedni element trzeba odnaleźć go w kolumnie Dostępne i przenieść do kolumny Wybrane. Podczas przenoszenia pojawia się okno w którym trzeba nazwać dodawany element i ustawić mu odpowiedni typ np. tabela.

W analogiczny sposób można również usuwać elementy z pulpitu. Wystarczy tylko przenieść element, którego nie chcemy wyświetlać z kolumny Wybrane do kolumny Dostępne.

Jest też możliwość przywrócenia domyślnego układu strony. Aby skorzystać z tej opcji trzeba wybrać Personalizacja –> Układ strony i ponownie kliknąć Ustawienia. Na liście powinna pojawić się nowa opcja Resetuj układ. Po wybraniu tej opcji zostanie przywrócony domyślny układ strony.