1. Home
  2. Docs
  3. B2B
  4. Zarządzanie produktami i ofertami
  5. Widoczność towarów na platformie B2B

Widoczność towarów na platformie B2B

Aby towar był widoczny na B2B musi mieć utworzoną ofertę i na tej ofercie musi znajdować się aktywny kanał sprzedaży B2B. Z jednego towaru można utworzyć kilka ofert. Na ofercie można ustalić nazwę produktu, dodać zdjęcia i opis. Instrukcja tworzenia oferty znajduje się tutaj.

Można również aktywować proces, który automatycznie utworzy oferty z towarów zaimportowanych z ERP. W warunkach startowych procesu można określić jakie warunki musi spełniać towar, aby system utworzył z niego ofertę. Np. proces może utworzyć ofertę z towaru jeżeli:
– towar jest przypisany do kategorii
– towar ma opis
– towar ma zdjęcie.

Procesy konfiguruje helpdesk xSale.

Na liście ofert (Dane sprzedaży –> Oferty) znajduje się przycisk Operacje seryjne, który pozwala masowo zarządzać większą liczbą ofert. Za pomocą operacji seryjnych można aktywować/dezaktywować oferty na B2B lub zmienić typ ceny. Szczegóły działania tego narzędzia opisano tutaj.

Jednostka towaru w B2B

Dla pojedynczych ofert, na towarze w ERP można zdefiniować jednostkę domyślną i ta jednostka jest prezentowana w platformie B2B.

Jeżeli oferta w xSale jest zestawem, to jednostka w B2B nie jest pobierana z towaru tylko jest to jednostka domyślna systemu szt.